ULNI KOSTOT

ME EKSKAVATORËT E GJENERATËS TJETËR

 

 

+ ULNI KOSTOT E MIRËMBAJTJES DERI NË 15 

 

REDUKTIMET KYÇ TË KOSTOVE PËRFSHIJNË:

  • Vendndodhje të konsoliduara reduktojnë kohën e shërbimit.
  • Vaj dhe filtra me intervale mirëmbajteje të zgjatura.
  • Filtër i ri hidraulik me kapacitet më të lartë mbajtje dheu..
  • Filter i ri ajri Cat me dyfishin me kapacitetit të mbajtjes së pluhurit në krahasim me filtrin e vjetër.

 

+ RRISNI EFIÇENSËN E KARBURANTIT DERI NE 15% (CAT 336) OSE DERI NË 5% (336GC)

 

Një kombinim me shpejtësi të ulët motorike dhe një pompe të madhe hidraulike ofron më shumë punë për njësi karburanti.

Cat 336 GC është i pajisur që t'ju ndihmojë të menaxhoni konsumin e karburantit.

Zgjidhni midis dy profilesh fuqie për t'u përputhur me aplikimet tuaja specifike – Power Mode dhe Smart Mode e ri.

Power Mode ofron produktivitet maksimal në aplikime me kërkesa të larta si ngarkimi i kamioneve dhe kanalizimet.

Smart Mode automatikisht e përputh shpejtësinë e motorrit dhe fuqinë hidraulike ndaj kërkesës për të arritur efiçensën maksimale në çdo aplikim.