Paisje shkriftuese

Paisje shkriftuese

Kanë dhëmbë çeliku të prodshuara për forcë dhe jetëgjatësi. Pajisjet Shkriftuese Cat prodhohen për tipe Ekskavatorësh, Ngarkuesish dhe Buldozerësh.