Teknoxgroup BH modernu tehnologiju donosi na bh. tržište

Teknoxgroup BH modernu tehnologiju donosi na bh. tržište

Teknoxgroup BH modernu tehnologiju donosi na bh. tržište


 

U organizaciji REECO SRB d.o.o. iz Novog Sad u Sarajevu je održan drugi međunarodni sajam i konferencije o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

Sajmovi i konferencije koje organizuje RECCO SRB pružaju mogućnost kreiranja kvalitetnih platformi za povezivanje sa novim klijentima na međunarodnim tržištima. Poslovne kontakte ostvarene širom cijelog svijeta koriste kao jednu od alatki za bolje pozicioniranje svojih klijenata na tržištu i za razvoj cijelog sektora. 

Ove godine Teknoxgroup je uzeo učešće na sajmu i predstavio Komptech opremu za mehaničku i mehaničko-biološku obradu krutoga otpada i biomase, i obradu drvene biomase koja se koristi kao obnovljivo gorivo. 

Ovi proizvodi su nešto novo na našem tržištu, odnosno jedna moderna tehnologija koja je već usvojena u Srednjoj Evropi  i SAD-u. Učešćem na sajmu Teknoxgroup je pružio domaćem tržištu mogućnost da vidi koje su prednosti nabavke ovakvih strojeva.