POVEĆAJTE EFIKASNOST

SA TEHNOLOGIJOM CAT CONNECT

 

 

STANDARDNI SISTEM CAT GRADE SA 2D

 

Cat GRADE sa 2D omogućava rukovaocima brže ravnanje. Rukovaoci usijecaju i nasipaju prema preciznim specifikacijama, bez prekomjernog usijecanja. Možete programirati do četiri najčešće korištene ciljne dubine i pomjeraje nagiba što dosta olakšava ravnanje - prava ušteda na gradilištu. Najbolje od svega, nisu potrebni mjerači nagiba, tako da je područje rada sigurnije.

 

 

STANDARDNI SISTEM CAT PAYLOAD 

 

Tehnologija Cat PAYLOAD pruža precizan ciljni tovar sa mjerenjem u hodu, što sprečava preveliko/premalo opterećenje i povećava efikasnost. Automatizovano praćenje omogućava upravljanje proizvodnjom i snižava troškove.

 

 

STANDARDNI SISTEM CAT GRADE SA OPCIJOM POMJERANJA

Automatizovano pomjeranje grane, strijele i kašike donosi preciznije usijecanje sa manje napora. Rukovalac jednostavno podešava dubinu i nagib na monitoru i aktivira kopanje jednom ručicom.

 

 

RASPOLOŽIVE OPCIONE NADOGRADNJE

Cat GRADE sa 2D omogućava rukovaocima brže ravnanje. Rukovaoci usijecaju i nasipaju prema preciznim specifikacijama, bez prekomjernog usijecanja. Najbolje od svega, nisu potrebni mjerači nagiba, tako da je područje rada sigurnije.

 

Grade sa naprednim 2D