Utovarivači na lancima

Utovarivači na lancima

SREDNJI UTOVARIVAČI NA LANCIMA

 • Hidrostatički pogon i elektronska kontrola omogućava brz i jednostavan rad i izvanrednu sposobnost manevrisanja.
 • Elektrohidraulične komande zajedno sa podesivim podizanjem i pozicionerima korpe, pomažu da se smanji umor vozača utovarivača.
 • Caterpillar kompjuterizovani sistem monitoringa je međusklop između vozača i elektronske hidrostatičke kontrole (Electronic Hydrostatic Control -EHC) nad prenosom.
 • Šasije kutijastog profila konstruisane su namenski za utovarivače na lancima, kako bi pružile izdržljivost, otpor prema savijanju i solidnu osnovu za komponente.
 • Cat oscilirajuće šasije poboljšavaju vuču, stabilnost mašine i smanjuju pritisak na šasiju.

 

 

ModelNeto snagaRadna težinaOpseg korpiTehničke karakteristike
953K

115 kW

15.642 kg

1,8 m3Katalog

VELIKI UTOVARIVAČI NA LANCIMA

 • Hidrostatički pogon i elektronička kontrola omogućava brz i jednostavan rad i izvanrednu sposobnost manevrisanja.
 • Caterpillar dizel motori napravljeni su kako bi obezbedili efikasnost, izdržljivost, lakoću u radu, male emisije i ekonomičnost u potrošnji goriva.
 • Caterpillar veliki utovarivači na lancima konstruisani su da pruže veću produktivnost vozača utovarivača.
 • Glavne funkcije Caterpillar sistema monitoringa su brzo i jednostavno baždarenje hidrostatičkog pogonskog sistema, te upozorenje vozača na situacije za koje postoji mogućnost da budu opasne.
 • Šasije kutijastog profila konstruisane su namenski za utovarivače na lancima, kako bi pružile izdržljivost, otpor prema savijanju i solidnu osnovu za komponente.
 • Poboljšana vuča, stabilnost mašine i smanjeni pritisak na šasiju su prednosti Cat oscilirajućih donjih strojeva.
ModelNeto snagaRadna težinaOpseg korpiTehničke karakteristike

963K

144 kW

20.308 kg

2,45 m3

Katalog

973K

205 kW

28.985 kg

3,2 m3

Katalog

UTOVARIVAČI NA LANCIMA - IZVEDBE ZAMANIPULISANJE OTPADOM 

 • Utovarivači na lancima namenjeni za manipulisanje otpadom obavljaju mnoge zadatke tokom primene na deponiji.
 • Zbog izvanredne flotacije i preglednosti, utovarivači na lancima za manipulisanje otpadom mogu jednostavno i efikasno da manipulišu otpadom.
 • Kod primene na mestima gde se vrši pretovar sa ciljem daljeg transfera otpada, od mašine se uz svestranost zahteva i pokretljivost. Utovarivači na lancima za manipulisanje otpadom izvode zadatke koji se od njih tada zahtevaju putem opcije Hystat okretanja („Hystat power turn“) i odličnog okretanja/rotacije u suprotnom smeru.
 • Utovarivači na lancima se mnogo mogu koristiti za manipulisanje materijalom prilikom izgradnje i rušenja.
 • Raznovrsnost alata čini utovarivače na lancima za manipulisanje otpadom odličnim za kopanje tla i njegovo manipulisanje.
 • Ovi utovarivači mogu da rade na svakoj vrsti terena.
ModelNeto snagaRadna težinaOpseg korpiTehničke karakteristike
953K WH

115 kW

15.433 kg

2,3 m3

Katalog
963K WH

144 kW

20.322 kg

3,1 m3

Katalog
973K WH

205 kW

29.175 kg

4,9 m3

Katalog