DIGITALIZOVANO GRADILIŠTE

DIGITALIZOVANO GRADILIŠTE

DIGITALIZOVANO GRADILIŠTE


Traženje načina kako postići najniži trošak po toni iskopanog/prevezenog materijala je situacija koju naš dugogodišnji partner Vlado Baumachinen dobro poznaje. Ova kompanija sa sedištem u Beogradu i dugogodišnjim iskustvom na poslovima građevinarstva ulazi sve intenzivnije u brojne i kompleksne projekte kako sezona dobija na zamahu. Kako već neko vreme razgovaramo o rešenjima koja donosi upotreba tehnologija nakon nedavne isporuke novog dozera D6N, kompanija koristi priliku i po prvi put uvodi 3D Dual GPS Automatic sistem. Ovaj korak za Vlado Baumachinen predstavlja veliki pomak unapred, imajući u vidu da su se do sada uglavnom oslanjali na tradicionalne metode rada. Digitalizovanje radova na gradilištu podrazumeva povlačenje svih ostalih segmenata kompanije za sobom. Brži radovi, povećanje utovarnih i transportnih kapaciteta, pomoćna mehanizacija i više ugrađenog materijala u najstožijim zahtevima kvaliteta a brže neko ikada ranije.