PERFAQESUES PER SHITJEN E PJESEVE NE BANAK

PERFAQESUES PER SHITJEN E PJESEVE NE BANAK

 

 

Teknoxgroup Shqipëri është Dealer ekskluziv i Caterpillar, prodhuesi më i madh në botë i makinerive të ndërtimit dhe minierave, motorëve me naftë dhe gaz natyror. Si pjesë e Grupit ndërkombëtar të kompanive që operojnë në Ballkan dhe më gjerë, ne mbulojmë territorin e Shqipërisë për sa i përket shitjeve të makinerive CAT të reja dhe të përdorura, motorëve dhe gjeneratorëve, si dhe me mbështetjen e produkteve nëpërmjet shitjes së pjesëve të këmbimit dhe shërbimeve tona të mirëmbajtjes dhe riparimit.

 

Ne ofrojmë zgjidhjet më të mira për klientët tanë. Synimet tona i arrijmë përmes profesionalizmit, përsosmërisë dhe pasionit të njerëzve tanë. Ata përfaqësojnë Teknoxgroup me etikën, produktivitetin dhe punën e tyre në grup.

 

Për të mbështetur zgjerimin e saj në treg me pjesë dhe shërbime, kompania po kërkon një person të ri për të plotësuar pozicionin e Përfaqësuesit Për Shitjen e Pjesëve në Banak. Kandidati preferohet të jetë i profilit komercial dhe teknik, i gatshëm për të mësuar më shumë dhe për të ndërtuar një karrierë profesionale brenda ekipit tonë dinamik.

 

Përgjegjësitë e punës:

 

 ·        Shitja e pjesëve dhe rritja e shitjes së pjesëve te klientët ekzistues dhe rritja e portofolit nëpërmjet afrimit të klientëve të rinj.

 

 ·        Krijimi i marrëdhënieve dhe ndërveprimeve të ngushta me klientët, identifikimi dhe përmbushja e nevojave të klientëve.

 

 ·        Ofrimi i zgjidhjeve të duhura për makineritë e klientëve.

 

 ·        Përgatitja e të gjithë ofertave të pjesëve të kërkuara nga nga klientët e kompanisë dhe brenda saj nga departamente të ndryshme të kompanisë.

 

 ·        Koordinimi i ngushtë i punës me stafin e magazinës për të përmbushur nevojat e klientëve.

 

 ·        Përgatitja e raporteve të ndryshme dhe përmbushja e detyrave të tjera administrative sipas nevojës.

 

 ·        Qenia e përpiktë në punë dhe mbajtja e një komunikimi të respektueshëm me klientët dhe stafin.

 

 

Profili i përshtatshëm i kandidatit:

 

Kërkesat e detyrueshme të vendit të punës:

 

·         3+ vite eksperiencë në pozicione pune të njëjta ose të ngjashme në industrinë e makinerive të lëvizjes së dherave, autoveturave, autobusëve ose kamionëve.

 

·         Diplomë të shkollës së mesme.

 

·         Njohuri të mira të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur.

 

·         Njohuri të mira kompjuterike, njohuri të mira të MS Office.

 

·         Leje Drejtimi Lloji B.

 

·         Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese.

 

 

Kërkesat e preferuara të vendit të punës:

 

·         Diplomë e shkollës së mesme me orientim teknik ose tregtar.

 

·         Diplomë universitare në degën teknike (inxhinieri mekanike).

 

·         Njohuri bazë për makineritë e rënda, teknologjinë dhe industrinë e lëvizjes së dherave.

 

 

Në rast interesi, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj me CV-në tuaj në anglisht, direkt në:

career@teknoxgroup.com deri në 30/6/2023.