KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

Komptech proizvodi nastavljaju da se pojavljuju na novim lokacijama.


Preduzeće iz Zagreba, koji posluje od 2019. godine, uspešno se bavi različitim aspektima upravljanja biološkim otpadom. Od sakupljanja, do sortiranja, klasiranja i konačnog iskorišćenja kroz namenske kanale, oni mogu da recikliraju i ponovo iskoriste bio-otpadni materijal i time doprinesu ekološki prihvatljivijoj životnoj sredini. Biološki otpad kupuju od lokalnih kompanija, a mogu da prerade oko 27.000 tona materijala godišnje.Iako već koriste Komptech X53 TopTurner, želeli su da pridodaju postojećoj opremi novi Komptech Maxx. To će im omogućiti da efikasnije prerađuju još više otpada, uz niže troškove korišćenja. 


Maxx

Novo Maxx doboš-sito se isporučuje sa hidrauličnim pogonima, dok je alternativno dostupna i izvedba na električni pogon (Maxx E). Zbog jednostavnog načina čišćenja, gde bočni zidovi mogu da se hidraulično spuste i doboš podigne, lako se uklanja nataloženi materijal. Osim toga, podesiva dugačka četka celom dužinom sita obezbeđuje još efikasnije čišćenje doboša.Automatski kontrolni sistem drži konvejer za istovar levka u pravoj liniji sve vreme. Dodatno, otvor levka od 4 metra i kapacitet veći od 5 kubnih metara olakšavaju operateru rad sa opremom.