Телескопски манипулатор

Телескопски манипулатор

Cat телескопските манипулатори се конструирани со цел да ги исполнат различните потреби на купувачите од индустријата за градежништво и земјодество. Сеопфатниот спектар на стандардни карактеристики и опремата по избор го проширува обемот на примена и користење на оваа машина ширум светот.

МоделНоминален работен капацитет Предна височина моќностРаботна тежинаТехнички карактеристики
TH255C

2500 kg

5600 mm

55 kW

5010 kg

Katalog

TH314D

3600 kg

13850 mm

55 kW

10095 kg

Katalog

TH357D

3500 kg

7000 mm

83 kW

7785 kg

Katalog

TH408D

4000 kg

7600 mm

83 kW

8526 kg

Katalog

TH417D

4000 kg

17000 mm

55 kW

10095 kg

Katalog

TH3510D

3500 kg

9800 mm

83 kW

9149 kg

Katalog