CAT класични делови

CAT класични делови

класичнитеTM делови се оригинални Cat делови по поволни цени, кои се нудат за постара Caterpillar® опрема. Тие не се нова марка, краткотрајна програма или „прилагодени“ или резервно пазарно решение, туку друга опција за поправки, која го дополнува квалитетот на оригиналот, Cat Reman, дилерска размена и користени делови. Cat Класични Делови им помага на корисниците да ги пресметаат поседовните и работните трошоци на нивните машини како што стареат, корисноста, состојбата или преостанатата вредност на Вашата постара Cat опрема го создава побарувањето за поекономична опција за поправки.

ПОМАЛИ ТРОШОЦИ ЗА ПОПРАВКИ

Разбираме дека корисниците можеби не сакаат да инвестираат премногу во поправка на стара опрема. Cat класични делови обезбедува заштеда при трошоците за поправки, без да се жртвува довербата која доаѓа со името Cat и сервисот на посредниците.

КУПУВАЊЕ СО ЕДНО ЗАСТАНУВАЊЕ

 Со Cat Classic Parts plus original, Cat Reman, дилерска размена и користени делови, трговското претпријатие Cat ги нуди сите потребни решенија за поправки – нема веќе губење време за купување.

ОПФАТЕНИ МОДЕЛИ

 Трактори гасеничари Моторни нивелатори Утоварувачи на камиони Hyd Багери Утоварувачи со тркала Мотори
D4C / D120 / 120B955H / K / L215 / 215B950 / 950B / 950ED353B/C/D
D5 / D5B112 / 112E / F977H / K / L225 / 225B966B / C / D / ED379A/B
D6C / D12E / F951B / C235 / 235B980B / 980CD378A/B
D7F / G14D / E983245 / 245B D399
D8H / K140 / 140B 320  
D9G / H     

ОПФАТЕНИ ДЕЛОВИ

КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИЖЕЧКИОТ СИСТЕМ

Поврзувачки конструкции / гасеници / хардвер
Групи на клинови и навртки
Групи на валјаци / натезни ремени / сегменти за запченици
Делови за штитници / отскочни механизми 

ПОГОНСКИ ДЕЛОВИ

(ПРЕНОСИ, КОНВЕРТОРИ ЗА МОМЕНТ НА ВРТЕЊЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ)
Конусни запченици / запченици
Погонски запченици / оски
Синџирни тркала и оски за тркала / оски
Запченици и оски
Куќишта / клипови / носачи
Сетови за конвертори за момент на вртење (турбина, пропелер, статор)
Сетови за кумплунг на систем за управување (цилиндер, плочки, дискови, пружини) 

D330 / D333 / 3304 / 3306

ПРЕТКОМОРНО СОГОРУВАЊЕ (PRECOMBUSTION - PC)ДЕЛОВИ ЗА МОТОР
Конусни запченици / запченици
Погонски запченици / оски
Синџирни тркала и оски за тркала / оски
Запченици и оски
Куќишта / клипови / носачи
Сетови за конвертори за момент на вртење (турбина, пропелер, статор)
Сетови за кумплунг на систем за управување (цилиндер, плочки, дискови, пружини) 

3304 / 3306 ДИРЕКТНО ВБРИЗГУВАЊЕ (DIRECT INJECTION - DI) ДЕЛОВИ ЗА МОТОР

Осовинска конструкција
Одводен вентил
Доводен вентил
Главна конструкција ( 3306 DI )
Цевна конструкција
Брегаста оска ( 6 цилиндри - 3306 DI )
Група цилиндарски блок ( 6 цилиндри - 3306 DI )
Амортизерска конструкција ( 3306 DI )
Цевна конструкција за гориво ( 3306 DI )
Група на пумпа за пренос на гориво
Погонско тркало на пумпа за гориво
Главна конструкција ( 3304 DI )
Главна заптивна конструкција ( 3306 DI )
Погон на брегаста оска
Запченик на погонско тркало
Запченик
Цевен сет ( Двостран трапезоиден прстен )
Конструкција на јадро за разладувач на масло
Погон на пумпа за масло
Дигалка на вентил
Погон на пумпа за вода 

СПЕЦИЈАЛНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРЕН НИВЕЛАТОР

Делови за тандем погон
Делови за осовина/управување
Централни делови за менувач 

HEX ДЕЛОВИ

Делови за осовински погон
Делови за погон на пумпа
Тркала од запченик 

ОПФАТНОСТ СО ДРУГИ ДЕЛОВИ

Израмнувачки шипки за камионски видови на трактори
Пумпи на хидраулички погон
TTL / WL / HEX сврзни клинови
Клинови и навртки за скрепер (гребло)

Деловите за 6.25 коменцијални мотори вклучуваат: (достапни во четвртата четвртина од 2007 год.)

Колена за цевки за воздух, разделни и одводни цевки
Јадро на разладувач
Коморни конструкции
Процврстувач на оска
Погонски и меѓутркала
Предни и горни разделни цевки
Цевки и пумпи за вбризгување гориво
Пумпи за пренос на гориво
Сетови за заптивање, поправка и ремонт
Доводни и одводни вентили
Клипови
Безбедносни, сопирни и клипни вентили
Прстенести групи

*за преглед и слики видете Link