Prvi TURN KEY projekti u Power System-ima:

Prvi TURN KEY projekti u Power System-ima:

Prvi TURN KEY projekti u Power System-ima:


U periodu od 2013. godine, TEKNOXGROUP je pokrenuo više projekata kogenerativnih postrojenja širom teritorije koju pokriva. Nakon uvođenja u proizvodnu liniju gasnih generatora porodice CG (CG 132, 170 i 260), TEKNOXGROUP je postao veoma konkurentan, kako po pitanju cene, tako i zbog značajno većih stepena iskorišćenja navedene porodice generatora.

Kao rezultat navedenih aktivnosti, realizovana su 2 projekta (turn – key) 2 x 2 eMW, u Srbiji, a za NIS/GAZPROM. Prvi projekat koji je realizovan (VELEBIT 1&2) je u pogonu od januara, 2014 i već ima više od 4.200 radnih sati. TEKNOXGROUP je za ovo postrojenje takođe potpisao CSA Ugovor.

Naredni projekat (SRBOBRAN) je u fazi realizacije i očekuje se da u septembru počne da isporučuje električnu energiju u mrežu.

 

 

Naredni projekat je Velebit 3, koji je dogovoren i nalazi se u fazi projektovanja. Realizacija se očekuje krajem 2014. godine.

 

Dakle, u sva tri navedena slučaja radi se o TURN KEY projektima, što je dokaz da TEKNOXGROUP ima dovoljno kapaciteta i znanja da ih uspešno dovede do kraja.

 

 

Pokretanjem projekta iz segmenta korišćenja gasa, TEKNOXGROUP je postao ozbiljan konkurent sa predviđenih 8 eMW instaliranih kogenerativnih sistema u dve godine.