ODGOVORNOST ZA SUTRA

Svet se suočava sa velikim izazovima. Naš cilj je...

Više

SLIKE: TAKMIČENJE OPERATERA 2022

Više

CAT MAGAZINE

Upoznajte se sa najnovijim brojem CAT magazina

gde možete pronaći priče o novim tehnologijama, mašinama,...

Saznajte više