TAKMIČENJE OPERATERA 2022

TAKMIČENJE OPERATERA 2022

TAKMIČENJE OPERATERA 2022

Da li ste spremni da se suočite sa najboljim od najboljih?


2022 Caterpillar Roadshow i Takmičenje operatera dolazi u Sarajevo, Rajlovačka cesta bb, 03.06.2022. od 09 - 18 sati

 

PRIJAVA na Takmičenje operatera