Built For It

Novosti

TEKNOXGROUP Srbija učesnik na Minex-u, evropskom forumu za rudarstvo i geološka istraživanja

2. Minex konferencija je održana u Beogradu od...

Više

Drumska Strela

Takmičenje Formula Student, tada pod nazivom SAE...

Više

CAT MAGAZINE

Upoznajte se sa najnovijim brojem CAT magazina

gde možete pronaći priče o novim tehnologijama, mašinama,...

Saznajte više