KORAK KA ČISTIJOJ SRBIJI

KORAK KA ČISTIJOJ SRBIJI

KORAK KA ČISTIJOJ SRBIJI


Nakon par godina privodi se kraju projekat izgradnje i opremanja prvog kompletnog regionalnog centra za tretman otpada u Srbiji. Centar će obuhvatati 6 opština sa severa Srbije i lociran je u okolini malog mesta Bikova. Naravno i Teknoxgroup Srbija je uzeo učešće u jednom ovako bitnom projektu. Ukupno je isporučeno 9 mašina, 6 Caterpillar mašina za manipulaciju materijalom (utovarivači 908M i 918M, teleskopski utovarivači TH3510D i bulldozer D6T) i 3 Komptech mašine (šreder za biomasu Crambo 3400D, prevrtač komposta Topturn X55 i sito za kompost Joker). Isporučene Komptech mašine predstavljaju prve takve mašine ikada isporučene u Srbiju i namenjene su za usitnjavanje raznih vrsta biootpada i njegovu pripremu za kompostiranje, za formiranje gomila za kompostiranje i ubrzavanje samog procesa kompostiranja, te za prosejavanje finalnog proizvoda.