Multi-terenski utovarivači

Multi-terenski utovarivači

Izuzetno mali pritisci na tlo omogućavaju Cat višenamjenskim mašinama na gusjenicama da rade tamo gdje druge kompaktne mašine na gusjenicama ne mogu.

Model                        Neto snaga

Radni kapacitet

Radna težinaTehničke karakteristike
257D3

54,6 kW

1361 kg

3651 kg

Katalog

MINI UTOVARIVAČI-GUSJENIČARI

Model                        Neto snaga

Radni kapacitet

Radna težinaTehničke karakteristike

239D3

49,1 kW

1021 kg

3306 kg

Katalog

249D3

49,1 kW

1134 kg

3486 kg

Katalog

259D3

54,6 kW

1406 kg

4013 kg

Katalog
279D3

54,4 kW

1444 kg

4487 kg

Katalog
289D3

54,4 kW

1837 kg

4778 kg

Katalog
299D3

71 kW

2204 kg

5114 kg

Katalog
299D3 XE

79 kW

2257 kg

5392 kg

Katalog