Ngarkuesit për të gjitha terenet

Ngarkuesit për të gjitha terenet

Presioni jashtëzakonisht i ulët i ushtruar në tokë i krijon mundësinë Ngarkueseve për të Gjitha Terrenet Cat të punojnë atje ku ngarkueset e tjera (kompakte) me zinxhir nuk munden.Extremely low ground pressures let Cat Multi Terrain Loaders work where other compact track loaders can't.

Modeli        Fuqia Neto

Kapaciteti Veprues

Pesha OperativeTe dhëna teknike
257D3

54,6 kW

1361 kg

3651 kg

Katallog

MINI NGARKUESIT ME ZINXHIRË

Modeli 
Fuqia Neto

Kapaciteti Veprues

Pesha OperativeTe dhëna teknike

239D3

49,1 kW

1021 kg

3306 kg

Katallog

249D3

49,1 kW

1134 kg

3486 kg

Katallog

259D3

54,6 kW

1406 kg

4013 kg

Katallog
279D3

54,4 kW

1444 kg

4487 kg

Katallog
289D3

54,4 kW

1837 kg

4778 kg

Katallog
299D3

71 kW

2204 kg

5114 kg

Katallog
299D3 XE

79 kW

2257 kg

5392 kg

Katallog