Повеќенаменски-теренски натоварувачи – гасеничари

Повеќенаменски-теренски натоварувачи – гасеничари

Исклучително малите притисоци врз тлото овозможуваат Cat повеќенаменските машини на гасеници да работат таму каде што другите компактни машини на гaсеници не можат.

Модел        Нето моќност

Pаботен капацитет

Работна тежинаТехнички карактеристики
257D3

54,6 kW

1361 kg

3651 kg

Каталог

МоделНето моќност

Pаботен капацитет

Работна тежинаТехнички карактеристики

239D3

49,1 kW

1021 kg

3306 kg

Каталог

249D3

49,1 kW

1134 kg

3486 kg

Каталог

259D3

54,6 kW

1406 kg

4013 kg

Каталог
279D3

54,4 kW

1444 kg

4487 kg

Каталог
289D3

54,4 kW

1837 kg

4778 kg

Каталог
299D3

71 kW

2204 kg

5114 kg

Каталог
299D3 XE

79 kW

2257 kg

5392 kg

Каталог