Kovat për ngarkuesve të vegjël me rrotë

Kovat për ngarkuesve të vegjël me rrotë

 Një shumëllojshmëri kovash janë të disponueshme për Ngarkuesit Kompakt me Goma të markës Caterpillar. Të gjitha janë ndërtuar në përputhje me kërkesat e larta të Caterpillar-it dhe mbajnë emrin Caterpillar. Në ofertë përfshihen edhe kovat për Përdorim të Përgjithshëm, për Materiale të Lehta, Kovat-Sitë për seleksionimin e Gurëve, me Shumë Funksione, për Shkarkim Anësor, Shkarkim nga Lart si dhe Kovat me Ganxha për Lëvizjen e Materialeve.

 

 

MULTI-PURPOSE BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
0.8 M30.8 m31.870 mm527 kg
0.9 M30.9 m32.050 mm574 kg
1.1 M31.1 m32.413 mm1.111 kg
1.3 M31.3 m32.438 mm1.089 kg
1.6 M31.6 m32.413 mm1.361 kg

GENERAL PURPOSE BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
1.2 M31.1 m32.400 mm459 kg
1.3 M31.3 m32.400 mm482 kg
1.4 M31.4 m32.400 mm497 kg
1.5 M31.5 m32.400 mm513 kg
0.8 M30.8 m31.880 mm369 kg
0.9 M30.9 m31.870 mm358 kg
1.0 M31.0 m31.880 mm392 kg
1.1 M31.1 m32.050 mm403 kg
1.2 M31.2 m32.413 mm538 kg
1.2 M31.2 m32.413 mm501 kg
1.3 M31.3 m32.413 mm 590 kg
1.3 M31.3 m32.413 mm586 kg

INDUSTRIAL GRAPPLE BUCKETS

ModelWidthWeightHeight (Grapples closed)
2080 MM2.080 mm587 kg1.038 mm

LIGHT MATERIAL BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
1.2 M31.2 m31.940 mm461 kg
1.5 M31.5 m32.050 mm515 kg

SIDE DUMP BUCKETS  

ModelCapacityWidthWeight
1.0 M31.0 m32.388 mm1.179 kg
1.1 M31.1 m32.743 mm1.175 kg
1.2 M31.2 m32.743 mm1.179 kg
1.5 M31.5 m32.743 mm1.270 kg