Cat® sustav za pričuvno napajanje energijom odašiljačke lokacije

Cat® sustav za pričuvno napajanje energijom odašiljačke lokacije

Cat® sustav za pričuvno napajanje energijom odašiljačke lokacije


Tvrtka "Odašiljači i veze" izgradili su odašiljačku lokaciju na Petrovoj Gori

S nove lokacije emitirat će se TV program, radio program, pojačat će se pokrivenost mobilnim mrežama i postaviti navigacijska točka Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Teknoxgroup Hrvatska isporučio je sustav za pričuvno napajanje energijom cijele odašiljačke lokacije. U slučaju nestanka napajanja iz električne mreže Cat DE 65 agregat svojim će pouzdanim radom osigurati neometano funkcioniranje svih sustava na odašiljačkoj lokaciji. Sustav je isporučen kao kontejnerski modul i postavljen na lokaciju 24. lipnja 2020. godine.