Pogledajte vaš strojni park u kratkim crtama

Pogledajte vaš strojni park u kratkim crtama

Product Link nudi opciju pokrivanja satelitskom ili mobilnom mrežom na osnovu vaših regionalnih zahtjeva. To omogućava sveobuhvatno i fleksibilno daljinsko nadgledanje, praćenje opreme, upravljanje održavanjem itd.

 

Hardver, koji je integriran u opremu, ima interakciju sa elektronskim kontrolnim modulskim sustavima kako bi se osiguralo da sve na vašoj opremi komunicira sa vama.

 

Aplikacija VisionLink vam omogućava da vidite podatke sa kompletne vaše opreme i podržava raznovrsan strojni park, tako možete pratiti sve bez obzira na marku i model. Zahvaljujući API servisu za VisionLink, ovi podaci mogu se neprimjetno integrirati u drugi poslovni softver—to vam omogućuje da sakupljene informacije koristite u različitim aplikacijama.