AUTOMATIZACIJA MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMI

AUTOMATIZACIJA MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMI

SVE KOMPONENTE ZA AUTOMATIZACIJU MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMA

Zar vaša mašina ne zaslužuje najbolje? Trimble proizvodi dugotrajne, precizne komponente za vaš sustav kontrole nagiba, provjerene kvaliteta na koju se možete osloniti.

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE -  ZA BULDOZERE

Bolja kontrola noža. Veća brzina rada. Samo GCS900 sa opcijom GradeMax vam omogućuje ostvarivanje kvalitetnijih nagiba većom brzinom u svakoj vrsti materijala.

 

 

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE -  ZA GREJDERE


Završni nagib sa manje prolaza. Rasporedite materijal brže i sa milimetarskom preciznošću. Sa uređajem GCS900 na vašem grejderu, imati ćete minimalne troškove i ostvarenje većeg profita.

 

AUTOMATIZACIJA ISKOPA I NIVELACIJA -  ZA ROVOKOPAČE

Maksimalna efikasnost za vaše bagere. Svi pričaju o tome, ali samo Trimble to i pruža.

 

 

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE - ZA KOMPAKTNE STROJEVE

Maksimizirajte kontrolu, brzinu i fleksibilnost vaše kompaktne opreme. Sada vaši mini strojevi mogu obavljati glavnu produktivnost.

GNSS RADIO UREĐAJI – ZA MEHANIZACIJU I KOREKCIJE SIGNALA

Trimble radija pružaju fleksibilne opcije konfiguracije i veliku pouzdanost za efikasno korištenje sustava GNSS na gradilištu.

UNIVERZALNE ROBOTSKE TOTALNE STANICE

Ništa drugo nije ni blizu. Univerzalne totalne stanice Trimble su industrijski lideri u preciznosti, opsegu i pouzdanosti za fino ravnanje, izradu putova, skeniranje gomila i mjerenja lokacije.

 

 

GPS SISTEMI ZA MJERENJE I MAPIRANJE KOMPAKCIJE


Sustavi za kontrolu nabijanja Trimble pomažu vam da dobijete efikasniji obrazac valjanja čime se ubrzava postizanje potrebnih prolaza i gustoće. Uistinu inteligentno nabijanje.

SUSTAVI ZA BUŠENJE I POSTAVLJANJE STUPOVA DPS900

Povećavaju sigurnost, preciznost i efikasnost vaših poslova bušenja i postavljanja stupova. Cijeli dan. Cijelu noć. I u skoro svim uvjetima.