Osnovni podaci

Osnovni podaci

 

Naziv tvrtke:

Teknoxgroup Hrvatska d.o.o

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital: 4.182.626,58 eura uplaćen u cijelosti.

 

Kontakt:

Sjedište poduzeća: Zastavnice 25D, Hrvatski Leskovac, 10257 Brezovica

Tel:  01 240 46 11

Fax: 01 240 46 62

E-pošta: contact-hr@teknoxgroup.com

 

Uprava društva:

predsjednik uprave - Lino Tedeschi

članovi uprave - Miodrag Matijaca, Massimo Spino

 

MBS:   080045609

PB:      3781445

OIB:     31826907316

IBAN:  HR3423600001101480736, Zagrebačka banka d.d.

IBAN:  HR7825000091101524351, Addiko Bank d.d.