Smanjuje troškove posjedovanja i rada

Smanjuje troškove posjedovanja i rada

Pratite dnevnu potrošnju goriva, efikasno usmjeravajte cisterne sa gorivom i pratite korištenje opreme dan po dan, sat po sat u cilju efektivnog upravljanja performansama i stanjem vaših sredstava. Obuzdajte glavne troškove vašeg poslovanja putem proaktivnog praćenja korištenja i potreba za održavanjem.

Sa informacijom sa Product Linka, možete premjestiti opremu tamo gdje je najpotrebnija i time povećati korištenje. Pored toga, možete lako podesiti granice gradilišta i sigurnosna upozorenja da vas obavijeste o neovlaštenom korištenju opreme. Za maksimalnu efikasnost možete identificirati neefikasno korištenje, odrediti pravu veličinu vašeg strojnog parka, kontrolirati troškove goriva i uvidjeti mogućnost poboljšanog usmjeravanja.

 

Korištenjem Product Linka za praćenje i upravljanje stanjem vaše opreme, možete efektivno planirati i provoditi servise i održavanje kako bi produžili vijek opreme i izbjegli skupe mehaničke kvarove. Product Link dozvoljava vam rad sa vašim zastupnikom na pravljenju fleksibilnog, pristupačnog servisnog plana za vaš rad.