Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

TRENUTNO VAŽEĆI PROPISI

Direktiva 2002/58/EC – “o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija” Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine

“VODITELJ OBRADE”

Prilikom posjeta ovoj Stranici, obrađuju se podaci koji se odnose na osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. “Voditeljem obrade” smatra se Teknoxgroup d.o.o.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU

Podaci za navigaciju

Ova Web stranica koristi računalne sustave i programske procedure koji, u tijeku njihovog redovnog rada, prikupljaju pojedine osobne podatke, prijenos kojih se podrazumijeva prilikom korištenja protokola Internetskih komunikacija. Te se informacije ne prikupljaju da bih se povezalo s bilo kojom osobom čiji je identitet utvrđen, ali, kroz procese i povezivanje s podacima koje posjeduju treće strane, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. U ovu kategoriju podataka potpadaju IP adrese ili imena pohranjena u domeni računala korištenih od strane osoba koje pristupaju Stranici, adrese u formi jedinstvenog identifikatora resursa (eng. Uniform Resource Identifier, URI) za zatražene resurse, vrijeme zahtjeva, metoda korištena za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke zaprimljene u odgovoru, digitalni kod koji se sastoji od znamenki i koji pokazuje status odgovora poslužitelja (dobro, greška, itd.) i drugi parametri povezani s operativnim sustavom i strukturom i uvjetima računala korisnika. Ovi podaci se koriste samo radi dobivanja anonimnih statističkih informacija o korištenju Stranice i provjere njezine ispravnosti, a brišu se odmah nakon obrade. Podaci mogu biti korišteni za istraživanje odgovornosti, ako dođe do bilo kakvih prijestupa povezanih s obradom podataka u vezi sa Stranicom.

Podaci koje dobrovoljno da korisnik

Neobavezno, izričito i dobrovoljno prosljeđivanje osobnih podataka od strane korisnika putem registracijskih obrazaca prisutnih na ovoj Stranici podrazumijeva naknadno prikupljanje podataka koje da pošiljatelj. Ti podaci bit će obrađivani u svrhu odgovora na zatraženu uslugu. Određene, sažete informacije ispitanicima bit će postupno prijavljene ili prikazane na dijelu Stranice koji se odnosi na pojedinu zatraženu uslugu.

KOLAČIĆI

Tehnički kolačići su oni kolačići koji se koriste isključivo radi obavljanja prijenosa komunikacije na mreži elektroničkih komunikacija, ili ukoliko je to nužno pružatelju usluge informacijskog društva za pružanje usluge koja je izričito zatražena od ugovorne strane ili korisnika. Analitički kolačići smatrat će se tehničkim kolačićima ukoliko se koriste izravno od strane upravitelja web stranice radi prikupljanja agregiranih informacija o broju posjetitelja i uzorku posjeta mrežnoj stranici. Za detalje, posjetite sljedeću stranicu http://www.teknoxgroup.com/hr/obvestila/kolacici/.

DOBROVOLJNO PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

Osim navedenog u pogledu navigacijskih podataka, korisnici slobodno mogu dati svoje osobne podatke ili unosom u obrasce aplikacija podnesene Uredu ili kontaktiranjem Ureda radi dostave informativnih materijala i drugih komunikacija. Uskrata tih podataka može rezultirati nemogućnošću pružanja zatraženog.

UGOVOR O OBRADI

Osobni podaci se obrađuju automatiziranim instrumentima onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrha zbog kojih su prikupljeni. Posebne sigurnosne procedure su uspostavljene kako bi se spriječio rizik njihovog uništenja ili gubika, bilo slučajno ili ne, ili od neovlaštenog pristupa podacima ili od aktivnosti obrade koje su ili nezakonite ili nisu u skladu sa svrhama za koje su osobni podaci prikupljani.

OTKRIVANJE I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci mogu biti preneseni ili otkriveni drugima radi aktivnosti usko povezanih s i potrebnih za učinkovitost usluge, kao što su rukovođenje sustavom za obradu podataka, ili radi obrade koju provode druga društva u iste svrhe. Osim navedenih slučajeva, podaci se neće otkrivati ili davati nikome osim ako je to u svrhu poštivanja ugovornih i pravnih obveza ili kada su korisnici dali njihovu privolu. Stoga, osobni podaci mogu se otkriti prijenosom trećim stranama samo i isključivo ako: 1. postoji izričita privola za dijeljenje podataka s trećim stranama; 2. postoji potreba za dijeljenjem podataka kako bi se obradili zahtjevi korisnika; 3. je to nužno radi postupanja po zahtjevu Sudskih tijela ili Policije. Nikakvi podaci koji dolaze s Web-a neće nikada biti otkriveni ili podijeljeni.

PRAVO ISPITANIKA

Ispitanici imaju pravo, u bilo koje vrijeme, ishoditi potvrdu postoje li ili ne osobni podaci koji se odnose na njih, saznati njihov sadržaj i izvor, provjeriti njihovu točnost ili tražiti njihovu integraciju, ažuriranje ili ispravak (članci 15. – 22. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine). U skladu s navedenim člancima, imate pravo tražiti brisanje, anonimizaciju ili ograničenje obrade podataka koji su obrađivani nezakonito, i, nadalje, na legitimnoj osnovi prigovoriti obradi osobnih podataka, iako su relevantni za svrhu prikupljanja.

IZMJENE POSTOJEĆE POLITIKE PRIVATNOSTI

Voditelj obrade redovito provjerava politiku privatnosti i sigurnosti i, ako je to potrebno, ažurira je u skladu s izmjenama i dopunama propisa, promjenama koje uvede organizacija ili promjenama koje su potaknute tehnološkim razvojem. Bilo koje izmjene navedene politike bit će objavljene na ovoj stranici.

PRITUŽBE I PRIJEDLOZI

Svi koji su zainteresirani za dodatne informacije ili žele doprinijeti svojim prijedlozima ili pak žele iznijeti pritužbe ili primjedbe o bilo kakvim problemima koji proizlaze ili su u vezi s politikom privatnosti ili načinom na koji voditelj obrade prikuplja osobne podatke, mogu se obratiti na privacy@teknoxgroup.com.