Kovat e përparme për ngarkim

Kovat e përparme për ngarkim

 Rrisni performancën e Ngarkues/Gërmuesve Cat me kova të projektuara posaçërisht për të plotësuar nevojat në tregun e ndërtimit. Kovat e Përparme për Ngarkim janë në përputhje të plotë me kërkesat specifike të punës për kapacitet dhe funksionalitet.

Kovat për Përdorim të Përgjithshëm janë të githanshme e si rrjedhojë përbëjnë zgjedhjen e duhur për ngarkime, transportime, shkarkime dhe për të kryer pastrim të përgjithshëm.
 
Kova me Shumë Funksione Caterpillar ofron një mundësi të shkëlqyer përdorimi për shumë funksione duke bërë të mundur që një vegël pune të bëjë punën e shumë veglave. Kjo kovë është zgjedhja ideale për lëvizje materialesh, për mbërthimim me morsetë, sheshim-pastrimin e rrugës, nivelimin, si dhe kapjen e objekteve që kanë forma të çrregullta.

GENERAL PURPOSE BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
0.76 M30.76 m32.262 mm352 kg
0.96 M30.96 m32.262 mm438 kg
1.00 M31.00 m32.406 mm530 kg
1.07 M31.07 m32.262 mm459 kg
1.15 M31.15 m32.406 mm476 kg
1.34 M31.34 m32.434 mm668 kg

MULTI PURPOSE BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
1.0 M31.0 m32.262 mm723 kg
1.0 M3 with folder over forks1.0 m32.262 mm915 kg
1.1 M31.1 m32.425 mm751 kg
1.1 M3 with folder over forks1.1 m32.425 mm909 kg
1.15 M31.15 m32.425 mm955 kg
1.15 M3 with folder over forks1.15 m32.434 mm1.148 kg

SIDE DUMP BUCKETS

ModelCapacityWidthWeight
0.76 M30.76 m32.514 mm857 kg