Makineritë e Nëntokës - Për Shkëmb të Fortë

Makineritë e Nëntokës - Për Shkëmb të Fortë

Caterpillar- i ofron një  shumëllojshmëri sistemesh dhe zgjiedhjesh të gërmimeve nëntokw për të përmbushur kwrkesat e prodhimit të lartë dhe kosto të ulët për ton.

 

SISTEMI I QARKULLIMIT TË SHkwMBINJVE 

Sistemi i prodhimit për punimet në blloqe me gërryerje 

 

 

 

 

  

 

Modeli    KapacitetiRendimentiFuqia e OperimitSpecifikime
Sistemi i qrkullimit të shkwmbinjve300 t/h900 t/h2 × 75 kW

Katallog

 

 

PUNIMET MINERARE NëN-TOkw, NGARKUESIT NBH (NGARKO-BART-HIDH) 

Caterpillar-i ofron një sërë Ngarkuesish për Punimet Minerare Nën-Tokw për t'iu përshtatur kushteve minerare dhe për të rritur produktivitetin.  Një gamë e përmasash, zgjedhjesh dhe konfigurimesh (përfshi edhe zgjedhjen e Nxjerrjes me Kova) janë të disponueshme për nevojat tuaja të veçanta.

  

 

ModeliModeli i MotoritRitmi i Fuqisë Fuqia Bruto – SAE J1995Specifikime
R1300GCat® 3306B DITA2200 RPM123 kWKatallog
R1600HCat® C11 ACERT™1800 RPM208 kWKatallog
R1700Cat® C131800 RPM257 kWKatallog
R1700GCat® C11 ACERT™1800 RPM263 kWKatallog
R2900GCat® C15 ACERT™1800 RPM305 kWKatallog
R3000HCat® C15 ACERT™1800 RPM297 kWKatallog

 

KAMIONëT E PUNIMEVE MINERARE NëN-TOkwSORE

Caterpillar-i ofron një gamë të gjerë të Kamionëve të Punimeve Minerare për t'iu përshtatur kushteve minerare dhe për të rritur produktivitetin. Një gamë e përmasash, zgjedhjesh dhe konfigurimesh (përfshi edhe opsionin e Shkarkimit të Karrocerisë me Shtyrje) janë të disponueshme për nevojat tuaja të veçanta.

 

Modeli Modeli i MotoritRitmi i Fuqisë Fuqia Bruto – SAE J1995Specifikime
AD22Cat® C112100 RPM242 kWKatallog
AD30Cat® C15 ACERT™1800 RPM305 kWKatallog
AD45BCat® C18 ACERT™2000 RPM408 kWKatallog
AD60Cat® C27 ACERT™2000 RPM560 kWKatallog