Опрема за подземни ископи - цврста карпа

Опрема за подземни ископи - цврста карпа

Катерпилар нуди широк асортиман системи и решенија за вршење подземни ископи кои ќе ги задоволат вашите барања за висока продуктивност и ќе ги намалат вашите трошоци по тон. 

 

СИСТЕМ ЗА ИСКОП НА КАРПИ

Продуктивен систем за ископување карпести блокови 

 

 

 

 

  

 

Модел  КапацитетИзведбаПогонТехнички карактеристики
Систем за ископ на карпи300 тони/час900 тони/час2 × 75 kW

Каталог

 

 

ПОДЗЕМНИ НАТОВАРУВАЧИ

Катерпилар нуди асортиман подземни натоварувачи со цел да се прилагоди на минералните услови и да ја доведе продуктивноста на највисоко ниво. Достапен е асортиман на производи со можности за различна големина и конфигурации (вклучувајќи и корпа за исфрлање) за да им излеземе во пресрет на вашите посебни барања. 

  

 

МоделМодел на моторНоминална моќностБруто моќност– SAE J1995Технички карактеристики
R1300GCat® 3306B DITA2200 RPM123 kWКаталог
R1600HCat® C11 ACERT™1800 RPM208 kWКаталог
R1700Cat® C131800 RPM257 kWКаталог
R1700GCat® C11 ACERT™1800 RPM263 kWКаталог
R2900GCat® C15 ACERT™1800 RPM305 kWКаталог
R3000HCat® C15 ACERT™1800 RPM297 kWКаталог

 

ПОДЗЕМНИ КАМИОНИ

Катерпилар нуди асортиман на подземни камиони со цел да се прилагоди на минералните услови и да ја доведе продуктивноста на највисоко ниво. Достапен е асортиман на производи со можности за различна големина и конфигурации (вклучувајќи и корпа за исфрлање) за да им излеземе во пресрет на вашите посебни барања. 

  

МоделМодел на моторНоминална моќностБруто моќност – SAE J1995Технички карактеристики
AD22Cat® C112100 RPM242 kWКаталог
AD30Cat® C15 ACERT™1800 RPM305 kWКаталог
AD45BCat® C18 ACERT™1800 RPM438 kWКаталог
AD60Cat® C27 ACERT™2000 RPM560 kWКаталог