Copëtuesit

COPËTUESIT HARTL

Funksioni i rendimentit tejet të lartë të copëtuesit Hartl me kosto minimale te amortizimit siguron një kubik me vlerë të lartë dhe një produkt fundor konsistent. Në sajë të ndërtimit të tij solid e të fortë, copëtuesi ynë është në gjendje të përpunojë gur natyral si dhe materiale ricikluese. Jemi krenar të sigurojmë që materialet dhe komponentët tanë janë të cilësisë më të lartë. Me formën e tij ergonomike dhe projektimin novator, pamja moderne e copëtuesit Hartl tipizon të gjithë gamën e produktit Hartl.

 

MODELET HBC 650HBC 750 HBC 950HBC 1250 
Pesha e ekskavatorit t**≥ 10 ≥ 16≥ 22≥ 35
E çara e brendshme mm650 x 500750 x 500950 x 5251250 x 570
Rrotullimet rpm350350350350
Presioni i vajit atmosferë220220220220
Shpejtësia e fluksit të vajit l/min> 100> 145> 200> 290
Vendosja e anës së mbyllur mm***10 - 10012 - 10012 - 10012 - 100
Volumi i ngarkesës m³0,600,650,871,53
Përmasat/Pesha
Gjatësia mm1970215323202600
Gjerësia mm1100118114351800
Lartësia mm1280136413671550
Pesha kg1700264037505720

** Gjithmonë konsultohuni dhe binduni udhëzimeve të makinës suaj për aftësinë ngritëse për të siguruar vënien e sigurtë në punë të copëtuesit.

 

*** Ne varësi të pllakës së kunjit të futur

 

Copëtuesi Hartl ka shumë aplikime të ndryshme

 

 

 • Përpunimi i gurit natyral në gurore, miniera, karrierat e çakllit, minierave, çakëll lumi, etj.
 • Përpunimi i mbetjeve në formën e betonit, pllakave, asfaltit, qeramikës, xhamit, etj.
 • Riciklimi i vagonëve të fjetjes dhe shtyllave të betonit
 • Punime rruge dhe punime nivelimi, gërmime, rrugë pyjesh

 

Ky është një produkt i zhdërvjellët dhe i lëvizshëm i cili përdoret për përpunimin e gurit natyror dhe riciklimin e materialeve ekonomikisht në kantier, brenda hapësirës minimale dhe kohës më të shkurtër. 

Materiali i nevojshëm përpunohet menjëherë nga copëtuesi i kovës në vendin ku është mbledhur, ose që rastis të jetë! Pasi përpunohet, në përgjithësi produkti mund të zëvendësohet në vend dhe të vihet në përdorim menjëherë. 

 


 

Kursimet unike 

Copëtuesi i kovës i zhvilluar nga Hartl është një cilësi, copëtuesi me nofulla të fuqishme që montohet mençurisht në një kovë ekskavatori.

 

Kjo njësi kompakte copëtuese montohet mbi një ekskavator (ose makinë të ngjashme) dhe  bashkëlidhet me anë të sistemit tonë të shpejtë bashkues. Vënia në punë bëhet nga motori hidraulik i ekskavatorit. 

 

Kursimet pasuese të kostos përfshijnë

 

 • Kostoja e livrimit ose heqjes së materialit
 • Kostot e mundshme të landfillit
 • Blerja e materialit të ri
 • Kostot e transportit dhe organizative
 • Numri i makinave në kantier - 1 ekskavator
 • Numri i operatorëve - 1 person
 • Kostot e përpunimit dhe përgatitjes
 • Shpenzimet e vazhdueshme 

 

 

Copëtuesi Hartl ju mundëson zgjerimin dhe zhvillimin e linjës tuaj të biznesit. 
Investimi juaj në një copëtues Hartl është me vlerë të qëndrueshme, shumë shpejt do të shlyejë veten, ndërsa mbron mjedisin dhe burimet natyrore.