Drobilice

HARTL DROBILICE

Ekstremno visoka propusnost Hartl drobilice sa minimalnim troškovima habanja osigurava pravilan i konzistentan finalni proizvod velike vrijednosti. Zahvaljujući čvrstoj i robusnoj izradi, naše drobilice mogu procesirati prirodni kamen kao i materijale za reciklažu. Ponosimo se na to da su svi naši materijali i komponente vrhunskog kvaliteta. Svojim ergonomskim oblikom i inovativnom konstrukcijom, moderan izgled Hartl drobilica karakterizira kompletan Hartl opseg proizvoda.

 

 

MODELI HBC 650HBC 750 HBC 950HBC 1250 
Težina bagera t**≥ 10 ≥ 16≥ 22≥ 35
Ulazni otvor mm 650 x 500750 x 500950 x 5251250 x 570
Rotacija o/min350350350350
Pritisak ulja bara220220220220
Protok ulja l/min> 100> 145> 200> 290
Zatvorene strane mm***10 - 10012 - 10012 - 10012 - 100
Zapremina tereta m³0,600,650,871,53
Dimenzije / težina
Dužina mm1970215323202600
Širina mm1100118114351800
Visina mm1280136413671550
Težina kg1700264037505720

** Uvijek pogledajte i pridržavajte se smjernica za kapacitet podizanja vašeg stroja kako biste omogućili siguran rad drobilice.

 

*** Zavisi od ubačenih ploča preklopa

 

Hartl drobilica ima mnogo različitih primjena

 • Procesiranje prirodnog kamena u kamenolomima, rudnicima, šljunčarama, riječnog šljunka, itd.
 • Procesiranje materijala u obliku betona, crijepa, asfalta, keramike, stakla itd.
 • Reciklaža željezničkih pragova i betonskih stupova
 • Radovi na putu i posao ravnanja, iskopi, šumski putovi

Ovo je fleksibilan i mobilan proizvod koji se koristi za ekonomično procesiranje prirodnog kamena i reciklažu materijala na lokaciji, u minimalnom prostoru i u najkraćem roku. 

Korpa drobilica odmah procesira zahtijevani materijal na licu mjesta sa kojeg se prikuplja, ili gdje se nalazi!  Nakon procesiranja, proizvod se obično može zamijeniti na licu mjesta i odmah staviti u upotrebu. 

 

 

Jedinstvene uštede

Korpa-drobilica koju je proizveo Hartl je kvalitetna, robusna čeljusna drobilica koja je genijalno ugrađena na korpu bagera.

 

Ovaj kompaktan uređaj za drobljenje se postavlja na bager (ili sličan stroj) i pričvršćuje preko našeg sustava brze spojnice.   Pogon se dobiva sa hidromotora bagera.

Nastale uštede na troškovima obuhvaćaju

 

 

 • Trošak isporuke ili skidanja materijala
 • Moguće troškove nanošenja
 • Kupovinu novog materijala
 • Troškove transportiranja i organizacije
 • Broj strojeva na gradilištu - 1 bager
 • Broj rukovalaca - 1 osoba
 • Troškove procesiranja i pripreme
 • Troškove rada

 Hartl drobilica vam omogućuje da proširenje i razvijanje vaše poslovne ponude.

Vaša investicija u Hartl drobilicu je dugotrajna vrijednost, brzo će sama sebe isplatiti dok istovremeno štiti okruženje i prirodne resurse.