AUTOMATIZACIJA MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMI

AUTOMATIZACIJA MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMI

SVE KOMPONENTE ZA AUTOMATIZACIJU MEHANIZACIJE 3D I 2D SISTEMA

Zar vaša mašina ne zaslužuje najbolje? Kompanija Trimble proizvodi dugotrajne, precizne komponente za vaš sistem kontrole nagiba, proverenog kvaliteta na koji se možete osloniti.

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE - ZA DOZERE

Bolja kontrola noža. Veća brzina rada. Samo GCS900 sa opcijom GradeMax vam omogućava da pravite kvalitetnije nagibe većom brzinom, u svakoj vrsti materijala.

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE - ZA GREJDERE


Završni nagib sa manje prolaza. Rasporedite materijal brže i sa milimetarskom preciznošću. Sa uređajem GCS900 na vašem grederu, imaćete minimalne troškove i ostvarićete bolji profit. 

AUTOMATIZACIJA ISKOPA I NIVELACIJA - ZA BAGERE

Maksimalna efikasnost za vaše bagere. Svi pričaju o tome, ali samo kompanija Trimble to pruža.

AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE - ZA KOMPAKTNE MAŠINE

Maksimizirajte kontrolu, brzinu i fleksibilnost vaše kompaktne opreme. Sada vaše mini mašine mogu značiti veliku produktivnost.

GNSS RADIO UREĐAJI - ZA MEHANIZACIJU I KOREKCIJE SIGNALA

Radija kompanije Trimble pružaju fleksibilne opcije konfiguracije i veliku pouzdanost za efikasno korišćenje sistema GNSS na gradilištu.

 

UNIVERZALNE ROBOTSKE TOTALNE STANICE

Ništa drugo nije ni blizu. Univerzalne totalne stanice Trimble su industrijski lideri u preciznosti, opsegu i pouzdanosti za fino ravnanje, izradu puteva, skeniranje gomila i merenja lokacije.

 

 

GPS SISTEMI ZA MERENJE I MAPIRANJE KOMPAKCIJE


Sistemi za kontrolu nabijanja kompanije Trimble pomažu vam da dobijete efikasniji obrazac valjanja čime se ubrzava postizanje potrebnih prolaza i gustine nabijanja. Stvarno inteligentno nabijanje.

 

SISTEMI ZA BUŠENJE I POSTAVLJANJE STUBOVA DPS900

Povećavaju sigurnost, preciznost i efikasnost vaših poslova bušenja i postavljanja stubova. Ceo dan. Celu noć. I u skoro svim uslovima.