Upravljanje održavanjem i sigurnošću

Upravljanje održavanjem i sigurnošću

• Planirajte i pratite održavanje—počnite sa ugrađenim preporučenim servisnim intervalima firme Caterpillar i prilagodite ih tako da odgovaraju vašim potrebama

• Pogledajte koji su servisi sprovedeni i koji dospevaju da biste izbegli kašnjenje ili propušten servis i održavanje

• Gledajte upozorenja u realnom vremenu, uključujući obaveštenja o dospeću servisa, kretanju u ili izvan granica gradilišta i rad opreme u određenom vremenskom intervalu

• Konfigurišite upozorenja za slanje preko SMS poruka ili e-mejla osobama koje treba obavestiti

• Pogledajte sva vaša naznačena upozorenja na jednom ekranu i dajte prioritet informacijama koja su vam bitne

• Odredite mesta upozorenja i identifikujte potencijalne probleme na gradilištu korišćenjem GPS oznaka

• Opremite vaše mašine sa GPS SISTEMIMA ZA PRAĆENJE LOKACIJE. Ako su mašine ukradene, moći ćete da ih brzo locirate i vratite

• Fizičke ograde su dobre ali nisu uvek praktične. KORISTITE ELEKTRONSKE GEO-OGRADE I VREMENSKE-OGRADE da vas upozore kada se mašine pomeraju na pogrešnim mestima ili startuju u pogrešno vreme