Usluge

Usluge

Iznajmljivanje mašina

Svoje radne zadatke možete izvršiti brže i jeftinije iznajmljivanjem naših mašina opremljenih u skladu sa vašim potrebama. TG RENT je robna marka iznajmljivanja naše građevinske mehanizacije.

Održavanje i servis

Svu potrebnu podršku za rad i efikasno korišćenje vaših mašina obezbeđujemo vam i posle kupovine. U preduzeću imamo 20 iskusnih servisera, koji se neprekidno usavršavaju. Njihov zadatak je da vas posete, bilo na radnoj lokaciji bilo u poslovnim prostorijama, i da vas posavetuju kako da smanjite troškove rada i održavanja.