Gorivo poizvedeno iz otpada

Gorivo poizvedeno iz otpada

Predusitnjavanje šrederom sa modelom Terminator

Terminator drobi širok opseg ulaznih materijala, veoma konsistentno i sa visokim ukupnim performansama. Kao predšreder, on omogućava snabdevanje materijala bez problema u unapred defi nisane veličine komadića do narednih komponenti. Izbor modela Terminator zavisi od sadržaja primesa na ulazu i željene količine spremnih frakcija goriva na izlazu.

Razvrstavanje sa Ballistor-om

Napravljen posebno za otpad koji sadrži primese, Ballistor ih izdvaja izvan toka unapred izdrobljenog materijala u kotrljajuću frakciju. Napravljen da bude jak i zahteva samo malo prostora, ovaj balistički separator prouzrokuje jako malo pomeranje vazduha. Stoga, on pravi samo malo prašine koju podiže vazdušni separator. Kao rezultat, mnogo manje prašine - potrebna je oprema za uklanjanje, smanjujući troškove rada i energije.

Izlaz su dve glavne frakcije - lagana, ravna frakcija goriva i teška, kotrljajuća frakcija primese. Materijal nedovoljne veličine pada kroz otvore sita čime formira sitnu frakciju. sa suvim platnenim otpadom, fi nalni proizvod može da bude klasični RDF ili RDF za kalcinator bez budućeg fi nog usitnjavanja šrederom. 

Fino drobljenje Rasor-om

Rasor fi no drobi ravne frakcije pouzdano i precizno, često nakon što je oprema za optičko sortiranje uklonila PVC i mogući reciklabilni otpad. U zavisnosti od korišćene korpe sita, veličina goriva može da bude prečnika od 60 mm do 30 mm RDF-a za ubacivanje, ili čak 10-milimetarska goriva za termoelektrane na ugalj. Visoke performanse i oštri noževi osiguravaju niske troškove korišćenja i visok kvalitet goriva.

Dodatno klasiranje prosejavanjem sa Multistar-om

Sa visokim performansama i veoma efi kasnim korišćenjem prostora, Multistar prosejava fi no-izdrobljeno gorivo. Time što koristi samo minimalnu energiju, ovo zvezdasto sito omogućava niže troškove energije za fi ni šreder. Rezanje sita, a time i maksimalna veličina komadića goriva može da se promeni podešavanjem brzine osovine sita, samo jednim pritiskom na dugme.