PROFITABILNOST KROZ DIGITALNE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINSKOJ MEHANIZACIJI

PROFITABILNOST KROZ DIGITALNE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINSKOJ MEHANIZACIJI

PROFITABILNOST KROZ DIGITALNE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINSKOJ MEHANIZACIJI


Naša kompanija, Teknoxgroup kao autorizovani diler Caterpillar opreme već duži niz godina u skladu sa tendencijama digitalizacije u industriji aktivno radi na tehnologijama za automatizaciju i njihovim primenama na gradjevinskoj mehanizaciji. Koliko se intenzivno razmišlja o novim tehnologijama u zadnjih nekoliko godina, svakako pokazuju i pozivi za aktivnim učešćem na gotovo svim važnim infrastrukturnim projektima na teritorijama gde je naša kompanija zastupljena sa svojim proizvodima i uslugama.

 

Tehnološki uticaj

Tržište jako brzo i snažno reaguje, tehnologije sve značajnije utiču na finalnu kalkulaciju profitabilnosti, svedoci smo da gradjevinske kompanije moraju uskladiti ritam sa ovim revolucionarnim trendovima kako bi mogle opstati u okruženju i vremenu koje diktira nova pravila i pristup poslovima na gradilištu. Intenzivno se krećući našim segmentiranim i veoma raznolikim tržistem ipak se teško oteti jednom zajedničkom utisku, da vreme „čelicnih mašina“ koje sagledavamo u kontekstu puke snage i robusnosti brzo prolazi a da je vreme sofisticirano dizajniranog spoja metala i računarske tehnologije zapravo već započelo.

U tom smislu Caterpillar kao jedna od vodećih kompanija u svojoj oblasti već decenijama razvija i kroz svoje proizvode uvodi jedinstvena tehnološka rešenja automatizacije u gradjevinsku industriju. Ovo pre svega znači da se pristup poslu kako onih koji pružaju nova rešenja tako i krajnjih korisnika menja fundamentalno. Ove revolucionarne promene su već uveliko zaživele u industrijama poput vazduhoplovstva, brodogradnje, auto industrije, poljoprivrede i ostalih značajnih grana privrede.

Medjutim osvrtom na industriju tradicionalne niskogradnje, na prostorima na kojima smo lokalno svakodnevno prisutni može se reći da za prihvatanje novih trendova u optimizaciji radova sa mehanizacijom za zemljane radove kao i poslove asfaltiranja ima još dosta mesta za nepredak posebno u domenu primene novih rešenja kroz vec prisutne sisteme automatizacije. Razlog za konstataciju o izvesnoj dozi oklevanja u prihvatanju novih rešenja kod nas bi mogao biti prilično razumljiv za one koji su na strani budućih korisnika. Zajedničko za mnoge sa kojima smo saradjivali do sad a koji su se nalazili pred odlukom da naprave iskorak prema ovoj tehnološkoj transformaciji je iniciranje čitavog niza pitanja, nedoumica a nekada čak i bojazni o stvarnim mogućnostima i očekivanjima u praktičnoj upotrebi. Primećujemo da je otklon česta prirodna reakcija budućeg korisnika u poziciji pred izazovima i novim situacijama. Ukratko bi se svi ovi razlozi mogli sumirati na potrebu za pouzdanim poslovnim partnerom koji bi mogao ovakvu tehnologiju efikasno i na zadovoljavajući način sprovesti u realne radne uslove. U skladu sa tim, aktivnosti tehnološkog tima kao integralnog dela Teknoxgroup u velikoj meri doživljavamo kao pionirske na ovim prostorima a iskustvo koje smo stekli u realnim radnim uslovima koristimo kao odgovor na već pomenuta pitanja sa kojima se suočava industrija koja želi brzu tranziciju iz tradicionalnog u digitalno okruženje. Već više od 7 godina Teknoxgroup sa velikim uspehom na različitim gradjevinskim projektima implementira rešenja za automatizaciju mehanizacije. Ovde pre svega izdvajamo mašine i to ne samo Cat već i svih ostalih proizvodjaca, koje služe za “oblikovanje/formiranje” kompleksnih površina kao sto su dozeri, grejderi pri cemu u zadnje vreme najveću primenu vidimo na bagerima. U svim interakcijama više puta smo se uverili u veliku važnost fundamentalnog poznavanja tradicionalnih metoda rada što igra odlučujuću ulogu u uspešnoj nadogradnji i uskladjenosti sa moćnom digitalnom opremom koja u već uigranim sistemima poslovanja treba da pruži trenutni pozitivni pomak i očekivane rezultate.

 

 

GNSS instrumentacija razvijena u saradnji kompanija Caterpillar i Trimble predstavlja jedinstveno dostignuće u ovom segmentu industrije. Sistem se sastoji od geodetskog segmenta za koji bi slikovito mogli reći da predstavlja način da se digitalizuje konkretno radno okruženje iz fizicke forme i dalje kontroliše prenos projekt dizajna u digitalnoj formi finalno na radnu površinu. Ovako „unapredjena“ mašina praktično se transformiše u geodetski instrument to jest postaje noseća platforma za automatizovani radni alat mašine. Po svojoj funkcionalnosti može se posmatrati kao samo-upravljivi 3D printer koji u velikoj preciznosti prenosi digitalnu informaciju na teren formirajući najsloženije krivine pri tome ostvarujući ogromne uštede u vremenu i materijalu.

 

Rezultati i koristi

Kada pominjemo rezultat koji u poredjenju sa postignutim efektima u radu tradicionalnim metodama, gde digitalizovana kontrola mašine poredstavlja pomak u produktivnosti često i od nekoliko puta, onda zapravo time dajemo odgovor na pitanje zašto automatizacija u savremenoj niskogradnji više nema alternativu. Sumiranjem potencijalno postignutih rezultata možemo se osvrnuti na nekoliko tipičnih apekata:

  • Uštede u materijalu mogu biti enormne na svim slojevima, zahvaljujući mogućnosti ostvarenja veoma velike preciznosti u izvodjenju finalnih površina u celokupnoj dužini i u najkompleksnijim zahtevima. Pri tome uzimamo u obzir da je faza kolčenja potpuno isključena odnosno da digitalni projekat omogućava kontrolu na svakoj tački dizajna. Nekada teško praćenje rezultata u prostoru izmedju stubića sada omogućava idealno pripremljenu površinu za dalje prostiranje asfaltnog sloja što se postiže prostim kopiranjem precizno formiranog donjeg nasipa. Primenom tradicionalne metode obično zastupljena odstupanja u visinama bi se prakticno popunjavala veoma skupim asfaltnim materialom.
  • Kada govorimo o vremenskom faktoru, na bazi dosadasnjeg iskustva generalno mozemo konstatovati da za poslove koji podrazumevaju rad tradicionalnim metodama u vremenskom trajanju od recimo 5 dana primenom ovih digitalnih resenja automatizacije isti poslovi se najčešće mogu u tom slučaju uraditi za 1-2 dana.
  • Bitno smanjeno habanje mašinskog parka je značajno imajući u vidu jasno planirano kretanje sa uticajem na aspekt održavanja i životni vek mehanizacije.
  • Planska manipulacija materijala bitno utiče na broj prolaza i količinu pomerenog materijala jer je moguće odmah ustanoviti poziciju i potrebnu količinu na datoj koti.
  • Kontrolisano radno okruženje kroz bolje planiranje, uvid u postignuti rezultat raspoloživ je putem digitalnog i daljinskog praćenja. Postoji mogućnost trenutne korekcije projekta ili eventualnih odstupanja.
  • Preciznost i značajno unapredjenje u kvalitetu izvodjenja radova bitno utiče ne samo na trenutni rezultat vec i na pozicioniranje kompanije za buduće poslove u smislu konkurentnosti, kvalitativnih referenci i uspostavljanja dobre prakse.
  • Povećana sigurnost na gradilištu kako neposrednih izvršilaca tako i pomoćnog osoblja je direktna posledica kontrolisanog okruženja.
  • Način da utičemo na nezavisnosti u pogledu raspoloživosti kvalifikovane/iskusne radne snage na trzistu imajući u vidu jednostavnost i intuitivnu upotrebu u svim segmenima korisćenja.
  • Optimizicija broja pomoćnih izvršilaca na gradilištu.
  • Pored ostalih pratećih benefita direktne uštede u gorivu kao i pratećem potrošnom materijalu su još jedan od važnih elemenata kontrole troškova.

 

Zaključujemo da tehnologije automatizacije sasvim sigurno postepeno postaju standard u gradjevinskoj branši širom našeg regiona. Za brojne korisnike koji rade u digitalizovanom okruženju sve ovo je uspostavljena dobra praksa čijom primenom već uzivaju konkretne efekte višestruko povećane profitabilnosti svog poslovanja.