Premik v produktivnosti

Premik v produktivnosti

Premik v produktivnosti

Tehnološke rešitve avtomatizacije v gradbeni industriji


Naše podjetje kot pooblaščeni prodajalec opreme Caterpillar skladno s smernicami digitalizacije v industriji že vrsto let aktivno deluje na področju tehnologij avtomatizacije in njihove uporabe v gradbeni mehanizaciji. V kolikšni meri se intenzivno razmišlja o novih tehnologijah, v zadnjih nekaj letih vsekakor kažejo tudi pozivi k aktivni udeležbi na skoraj vseh pomembnih infrastrukturnih projektih na območjih, kjer je naše podjetje zastopano s svojimi izdelki in storitvami.

 

Tehnološki vpliv

Trg se odziva zelo hitro in močno in tehnologije vse pomembneje vplivajo na končni izračun dobičkonosnosti. Priča smo temu, da morajo gradbena podjetja uskladiti ritem s temi revolucionarnimi usmeritvami, da bi lahko obstala v okolici in času, ki narekuje nova pravila in pristop do del na gradbišču. Med intenzivnim gibanjem po našem razčlenjenem in zelo raznovrstnem trgu se je težko izogniti vtisu, da čas »jeklenih strojev«, na katere gledamo v kontekstu čiste moči in robustnosti, hitro mineva, in da se je čas dodelane združitve kovine ter računalniške tehnologije pravzaprav že začel.

Avtomatizacija mehanizacije

V tem smislu Caterpillar kot ena vodilnih družb na svojem področju že desetletja razvija in s svojimi izdelki uvaja enkratne tehnološke rešitve avtomatizacije v gradbeni industriji. To predvsem pomeni, da se korenito spreminja pristop k delu tako tistih, ki nudijo nove rešitve, kot tudi končnih uporabnikov. Te revolucionarne spremembe so se v veliki meri že uveljavile v panogah, kot so letalstvo, ladjedelništvo, avtomobilska industrija, kmetijstvo in druge pomembne panoge gospodarstva.

Vendar pa lahko glede industrije tradicionalne nizke gradnje v prostoru, kjer smo lokalno prisotni vsak dan, lahko rečemo, da je za uveljavljanje novih trendov v optimizaciji zemeljskih del z mehanizacijo in tudi del asfaltiranja še veliko prostora za napredek, še posebej na področju uporabe novih rešitev z že prisotnimi sistemi avtomatizacije. Razlog za določeno mero oklevanja pri uveljavljanju novih rešitev bi bil na strani bodočih uporabnikov pri nas lahko precej razumljiv. Pri mnogih, s katerimi smo do zdaj sodelovali in ki so se znašli pred odločitvijo o koraku proti tej tehnološki transformaciji, je prišlo do vrste vprašanj, dvomov, včasih celo bojazni o resničnih možnostih in pričakovanjih pri praktični uporabi. Opažamo, da je zavrnitev pogost naraven odziv bodočega uporabnika, ko se znajde pred novimi izzivi in novimi okoliščinami. Vse te razloge bi bilo mogoče združiti v potrebo po zanesljivem poslovnem partnerju, ki bi zmogel takšno tehnologijo učinkovito in na zadovoljujoč način izvesti v resničnih delovnih pogojih. Skladno s tem aktivnosti tehnološke ekipe kot integralnega dela podjetja v tem prostoru doživljamo kot pionirske. Izkušnje, ki smo jih pridobili v resničnih delovnih pogojih, pa uporabljamo kot odgovor na že omenjena vprašanja, s katerimi se sooča industrija, ki želi hiter prehod iz tradicionalnega v digitalno okolje. Že več kot sedem let z velikim uspehom na različnih gradbenih projektih uporabljamo rešitve avtomatizacije mehanizacije. Tu imamo v mislih predvsem stroje, in to ne samo Cat, ampak tudi stroje vseh drugih proizvajalcev, ki so namenjeni »oblikovanju/formiranju« kompleksnih površin, kot so buldožerji in grederji, v zadnjem času pa je opazna največja uporaba bagrov. V vseh interakcijah smo se večkrat prepričali o pomenu osnovnega poznavanja tradicionalnih načinov dela, kar odločujoče vpliva na uspešno nadgradnjo in uskladitev z močno digitalno opremo, ki bi morala v že uveljavljenih poslovnih sistemih prinašati takojšnje pozitivne spremembe in pričakovane rezultate. Tako je videti struktura 3D-sistemov avtomatizacije, ki predstavlja najpogostejšo izbiro najpomembnejših gradbenih podjetij v naši regiji.

 

 

GNSS-naprave, razvite v sodelovanju med podjetjema Caterpilar in Trimble, predstavljajo enkraten dosežek v tem segmentu industrije. Sistem je sestavljen iz geodetskega segmenta, za katerega bi se lahko reklo, da predstavlja način digitalizacije konkretnega delovnega okolja, in ki iz fizične oblike nadzira nadaljnji prenos projekta v digitalni obliki na končno delovno površino. Tako »dodelan« stroj se praktično spremeni v geodetsko napravo, saj postane nosilna platforma za avtomatiziran delovni priključek. Glede na delovanje bi ga lahko šteli za samodejni 3D-tiskalnik, ki z veliko natančnostjo prenaša digitalne podatke na teren in z oblikovanjem najzahtevnejših krivin uresničuje velike prihranke časa in materiala.

 

Rezultati in prednosti

V primerjavi z doseženimi učinki pri delu s tradicionalnimi načini digitalni nadzor stroja predstavlja premik v produktivnosti, pogosto tudi nekajkratni, in s tem pravzaprav odgovorimo na vprašanje, zakaj poleg avtomatizacije v sodobni nizki gradnji ni druge možnosti. S povzetkom doseženih rezultatov lahko izpostavimo nekaj značilnih vidikov:

  • Prihranki pri materialu so veliki na vseh ravneh zaradi velike natančnosti pri izvedbi končnih površin na celotni dolžini, kar velja tudi za najzahtevnejše pogoje. Pri tem upoštevamo, da je faza količenja povsem izključe-na, saj digitalni projekt omogoča nadzor na vsaki točki dizajna. Nekdaj težko spremljanje rezultatov v prostoru med količki zdaj omogoča idealno pripravljeno površino za nadaljnje polaganje asfaltne plasti, kar dosežemo s preprostim kopiranjem natančno oblikovanega spodnjega nasipa. Z uporabo tradicionalnega načina se običajno pojavijo odstopanja v višinah, ki se v praksi zapolnjujejo z zelo dragim asfaltnim materialom.
  • Ko govorimo o časovnem dejavniku, lahko na osnovi dosedanjih izkušenj na splošno ugotovimo, da se dela, ki se na tradicionalen način opravijo na primer v petih dneh, z uporabo digitalnih rešitev avtomatizacije lahko izvedejo v enem do dveh dneh.
  • Bistveno zmanjšanje obrabe strojnega parka je pomemben vidik ob upoštevanju jasno načrtovanih premikov, kar vpliva na vzdrževanje in življenjsko dobo mehanizacije.
  • Načrtovano upravljanje materialov bistveno vpliva na število prehodov in količino premaknjenega materiala, saj je mogoče takoj ugotoviti položaj in potrebno količino na določeni koti.
  • Delovno okolje je nadzorovano in z boljšim načrtovanjem, vpogled v dosežen rezultat pa je na voljo preko digitalnega in daljinskega sledenja. Na voljo je možnost trenutnega popravka projekta ali morebitnih odstopanj.
  • Natančnost in bistveno izboljšanje kakovosti izvedbe del pomembno vplivata na trenutni rezultat, hkrati pa tudi na umestitev podjetja za bodoča dela v smislu konkurenčnosti, kakovostnih referenc in vzpostavljanja dobre prakse.
  • Neposredna posledica nadzorovanega okolja je večja varnost na gradbišču tako za neposredne izvajalce kot za pomožno osebje.
  • Avtomatizacija vpliva na neodvisnost v smislu razpoložljivosti usposobljene/izkušene delovne sile na trgu ob upoštevanju preprostosti in intuitivne uporabe v vseh segmentih uporabe. Mogoča je optimizacija števila pomožnih izvajalcev na gradbišču.
  • Poleg vseh drugih prednosti je eden pomembnejših elementov nadzora stroškov neposreden prihranek pri gorivu in tudi pri spremljajočem potrošnem materialu.
  • Ugotavljamo, da tehnologije avtomatizacije v gradbeni panogi zagotovo postopoma postajajo standard povsod v naši regiji. Za številne uporabnike, ki delajo v digitaliziranem okolju, je to že vzpostavljena dobra praksa, s pomočjo katere že uživajo konkretne učinke večkratno povečane dobičkonosnosti svojega poslovanja.