Biomasa

Gorivo iz zelenih komunalnih odpadkov, korenin, neobdelanega odpadnega lesa

Drobilniki z visokimi navori in nizkimi hitrostmi, prilagodljiva zvezdasta sita in visoko zmogljivi obračalniki komposta so ključne naprave za učinkovito pridobivanje obnovljivega goriva. 

Tako pridobljeno gorivo se lahko prodaja toplarnam in elektrarnam na biomaso kot stroškovno učinkovito gorivo, ki po svoji kalorični vrednosti in velikosti delcev ustreza njihovim potrebam.

Obdelava lesnih odpadkov iz gozdov

Lesni odpadki iz gozdov so skupni naziv za krošnje in veje, ki se zbirajo med sečnjo lesa in korenine, ki se zbirajo med čiščenjem zemljišča. Za predelavo lesnih odpadkov iz gozdov se lahko glede na material, logistiko in zahteve strank uporabijo drobilniki nizke ali visoke hitrosti, pogosto v kombinaciji s presejalnimi napravami.

Pridobivanje lesnih sekancev

Lesna debla, ki niso primerna za recikliranje, se lahko predelajo v visoko kakovostne lesne sekance s pomočjo sekalnika Chippo. Drobilnik visoke hitrosti Axtor pa lahko deluje tudi kot visoko zmogljiv sekalnik, ko se uporablja z nepremičnimi orodji.

DROBLJENJE PRI NIZKI HITROSTI

Primarno drobljenje z drobilnikom nizke hitrosti 


Pri pridelavi bioplina iz rezanega grmičevja in vejevja mora drobljenje biti kar se da grobo, tako da se frakcije lesa med kompostiranjem samo posušijo, drugače pa ostanejo nespremenjene, in da se nato lahko presejejo. Trpežen večnamenski drobilnik Crambo je idealen za to nalogo, saj njegov presejalni boben z velikimi odprtinami zagotavlja potrebno velikost delcev za nadaljnjo obdelavo. 

Zaradi visoko kakovostnega izločanja neželenih snovi je dobra izbira tudi za obdelavo korenin in gozdnega odpada. 

DROBILNIK Z VISOKO HITROSTJO

Drobljenje/sekanje

Za pridobivanje goriv bolj grobe strukture iz gozdnega odpada in nepredelanega odpadnega lesa z drobljenjem se lahko uporabi večnamenski lesni sekalnik, ki lahko, odvisno od vhodnega materiala, deluje kot drobilnik ali kot sekalnik. Izhodni produkt se lahko uporabi kot gorivo brez nadaljnje obdelave. Če obstajajo posebne zahteve, se lahko material dodatno obdela s postopki presejanja in ločevanja.

Sekanje

Sekanci iz lesa za ogrevanje ali nepredelanega gozdnega odpada se že vrsto let uporabljajo kot gorivo. S sekalniki iz serije Chippo se pridobivajo visoko kakovostni sekanci, natančno sesekani, z majhno vsebnostjo premajhnih delcev, ki se lahko uporabijo za ogrevanje domov ali v toplarnah na biomaso, odvisno od nastavitve rezila in izbranega presejalnega bobna.

PRESEJANJE

Presejanje z zvezdastimi siti

Z zvezdastimi siti Komptech se lahko v enem koraku pridobi fino, srednjo in grobo frakcijo. 

Za pridobivanje goriv se najpogosteje uporablja srednja frakcija. Vhodni material se med premikanjem po situ očisti od sprijete umazanije, s čimer se, zlasti iz gozdnega odpada in korenin, pridobi visokokakovostna uporabna frakcija. 

Fini delci se kompostirajo, grobi delci pa se vrnejo na drobljenje v drobilnike z nizko ali visoko hitrostjo.

LOČEVANJE

Ločevanje kamenja

V gozdni odpad in zelene komunalne odpadke med zbiranjem in skladiščenjem pogosto zaide kamenje, ki pa je neželena sestavina, saj zmanjšuje kakovost in ceno biogoriv.

Ločevalnik kamnov Stonefex izboljšuje kakovost goriva, saj odstrani do 95 % kamenja in inertnih materialov. 
Po potrebi se lahko z uporabo presejalnika na zračni curek Hurrikan ločijo tudi lahki materiali (plastična folija).