Storitve

Storitve

Najem strojev

V najem vam ponujamo gradbene stroje s kompletno konfiguracijo in popolno opremljenostjo, tako da lahko uspešno skrajšate čas, potreben za izvedbo delovne naloge, in strošek zanjo. TG RENT je blagovna znamka našega najema gradbene mehanizacije

Vzdrževanje in servis

Vso potrebno podporo za delovanje in učinkovito rabo vaših gradbenih strojev vam zagotavljamo tudi po nakupu. V podjetju imamo 16 serviserjev, ki imajo izkušnje s terena in ki se stalno intenzivno izobražujejo. Njihova naloga je, da vas obiščejo, bodisi na delovni lokaciji ali v poslovnih prostorih in vam svetujejo, kako zmanjšati stroške vzdrževanja in obratovanja gradbenega stroja.