Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Podjetje Komptech je vodilni mednarodni ponudnik strojev in sistemov za mehansko in mehansko-biološko obdelavo trdnih odpadkov in biomase kot obnovljivega vira energije. 

V paleto proizvodov je vključenih več kot 30 različnih vrst strojev, ki se uporabljajo v ključnih postopkih predelave odpadkov. 

Vsem pa je skupna praktična usmerjenost in inovativnost. Praktična usmerjenost pomeni, da so oblikovani tako, da zadovoljijo potrebe strank. Inovativnost pa pomeni, da delajo za prihodnost in nas spodbujajo k pridobivanju novega strokovnega znanja, ki ga s seboj prinaša hiter razvoj.

 

 

 

 

 

 

TRDNA GORIVA IZ ODPADKOV

Pridobivanje trdnih goriv iz odpadkov (TGO) danes predstavlja sestavni del sistema ravnanja z odpadki. Zaradi vse večjih zakonskih omejitev ali prepovedi glede odlaganja neobdelanih odpadkov na odlagališčih in zaradi potrebe po pridobivanju energije iz odpadkov, so TGO postala pomembni proizvodi.

Frakcije gospodarskih odpadkov z visoko kalorično vrednostjo, proizvodni odpadki, odpadna embalaža, kosovni odpadki in celo gospodinjski odpadki se lahko predelajo v trdna goriva iz odpadkov.

Tako pridobljena goriva se odvisno od kakovosti lahko uporabijo v industrijskih pečeh, cementarnah in elektrarnah.

Podjetje Komptech posveča izjemno pozornost trdnim gorivom iz odpadkov, saj se proizvodi Komptech uporabljajo v vseh glavnih postopkih procesa pridobivanja TGO.

BIOMASA

Trdna biomasa naj bi pomembno prispevala k prehodu s trdnih goriv na obnovljive vire energije. Vendar pa za uresničitev visoko zastavljenih ciljev – uporabo biomase za ogrevanje in pridobivanje energije iz lesne biomase – mora biti biomasa na voljo v velikih količinah.

Ker se držimo našega gesla »Tehnologija za boljše okolje«, smo sprejeli izziv, da poiščemo načine za opravljanje te naloge. S pravilno obdelavo, ki na splošno vključuje postopke drobljenja, presejanja in ločevanja, se iz različnih snovi lahko pridobi gorivo, ki ga bo moč prodajati na trgu.

Poleg lesne biomase iz gozdov, denimo lesnih sekancev, se lahko uporabijo kot ekonomsko upravičeni in trajnostni viri goriva tudi drugi materiali. Sem spadajo rezano grmičevje in vejevje z vrtov in zelenih površin, korenike, naplavljen les in neobdelan odpadni les – torej vsi odpadki iz zbirališč komunalnih odpadkov.

Naša naloga je razviti prave koncepte in stroškovno učinkovito mehanizacijo za ta dinamičen trg.

MEHANSKO-BIOLOŠKA OBDELAVA

Mehansko-biološka obdelava (MBO) je pravi odgovor na vprašanje, kaj lahko storimo, da bodo odlagališča okolju bolj prijazna. Če želimo zmanjšati emisije iz odlagališč mešanih odpadkov, moramo začeti z recikliranjem odpadkov, izrabo energije iz odpadkov in z ustvarjanjem stabiliziranega ostanka za odlaganje na odlagališčih.

Organske snovi iz odpadkov so tiste, ki povzročajo največ težav na odlagališčih. Zato je njihovo količino potrebno zmanjšati in stabilizirati s kompostiranjem. To se lahko opravi s postopkom MBO.

Končni produkt mehansko-biološke obdelave so stabiliziran ali posušen kompostiran ostanek, odpadki, ki se jih da reciklirati, in trdna goriva iz odpadkov.

Stroji Komptech se po vsem svetu uporabljajo kot pomoč za opravljanje te naloge. Naši proizvodi so nepogrešljivi v vseh glavnih postopkih MBO.