Zakaj najem?

Zakaj najem?

RAZLOGI ZA NAJEM GRADBENEGA STROJA

  •  ZNIŽANJE FIKSNIH STROŠKOV: manj fiksnih stroškov --> več variabilnih stroškov --> podjetje se bolj elastično odzove na spremembe v gospodarstvu
  • MOŽNOST RAZŠIRITVE LASTNE AKTIVNOSTI Z MOŽNOSTJO RAZPOLAGANJA Z “VIRTUALNIM STROJNIM PARKOM”: Potegovanje za razpisane projekte za katere podjetje običajno nima primerne strojne mehanizacije
  • VEČJE ŠTEVILO POSLOV BREZ VELIKIH INVESTIRANJ: Najem dodatnih gradbenih strojev le za čas trajanja projekta
  • FINANČNA UGODNOST – POPOLNA DAVČNA OLAJŠAVA: za razliko od finančnih obveznosti pri nakupu, stroški najema v celoti spadajo med stroške poslovanja, t.j. s 100% davčno olajšavo --> izogib težavam v zvezi z amortizacijo, izkoristite davčne olajšave, izhajajoče iz stroškov za vzdrževanje
  • PREDVIDEN ZNESEK STROŠKOV - ENOSTAVEN IZRAČUN PREDRAČUNA: Poznavanje višine stroškov, povezanih s tarifami najema, ki vključujejo tudi stroške vzdrževanja in popravil --> natančno predvidevanje stroškov in trajanja izvedbe del
  •  ZADOVOLJEVANJE POVPRAŠEVANJA V OBDOBJIH KO JE LE TO NADPOVPREČNO:

Zahtevane konice pri produkciji brez predhodnega obvestila --> lastni strojni park ni zmožen zadovoljiti povpraševanje --> najem dodatnega števila strojev --> doseg izvedbenih rokov tudi v obdobju povečanega povpraševanja