ODLIKUJEMO SE PRI RAVNANJU Z ODPADNIM LESOM

ODLIKUJEMO SE PRI RAVNANJU Z ODPADNIM LESOM

ODLIKUJEMO SE PRI RAVNANJU Z ODPADNIM LESOM

Odpadni les je tako rabljen les kot tudi les iz industrije, ki ga je treba v skladu z nemškim Zakonom o krožnem gospodarstvu (KrWG) zbirati in odlagati ločeno. Pri predelavi biomase in odpadnega lesa so za doseganje najboljših možnih rezultatov, upoštevajoč različne vhodne materiale, potrebni učinkoviti namensko zasnovani stroji.


Glede na to, od kod prihaja, je lahko odpadni les onesnažen z različnimi snovmi, kot so barve, halogenske organske spojine in sredstva za zaščito lesa. Zato je jasno, da se reciklira veliko manj odpadnega lesa, kot se ga porabi za energijo (17 odstotkov prvega in 77 odstotkov drugega v Nemčiji leta 2016). Zakon o odpadnem lesu določa enak status za obe vrsti odpadnega lesa, vendar se to lahko spremeni. Trenutno nemška vlada preučuje, kako bi zakonodajo o predelavi odpadnega lesa spremenili, da bi upoštevala tehnični in analitični napredek. Podjetje Komptech spremlja ta proces in ga upošteva pri izpopolnjevanju svojih postopkov obdelave odpadkov.


Uporaba odpadnega lesa

Odpadni les delimo v štiri kategorije glede na nevarnost onesnaževalnih elementov, ki jih vsebuje. Kategorija A I je les v naravnem stanju brez bistvene kontaminacije; v kategoriji A IV vključuje les, obdelan z zaščitnimi sredstvi. Kategorija določa pogoje, pod katerimi se lahko predelani odpadni les reciklira ali uporabi kot gorivo v soproizvodnji na biomaso, ali pa se lahko uporablja samo v soproizvodnjah, kjer so izpušni plini prečiščeni. Najpogostejša uporaba neobdelanega odpadnega lesa je izdelava lesenih gradbenih materialov, kot so iverne plošče.

 

Obravnava po razredih delcev

Po vizualnem pregledu pri prevzemu in ročnem predhodnem sortiranju odpadni les zdrobimo do velikosti zrn, ki je najbolj primerna za nadaljnjo uporabo. Najprej se odstranijo kovinski deli. Velikosti delcev običajno sledijo kategorijam standarda EN ISA 17225, ki opredeljuje razrede delcev biogenih trdnih goriv. Če se odpadni les uporabi kot predelan material, ga običajno ponovno drobimo in odstranimo neželene dodatke, s čemer dobimo drobne sekance, ki jih uporabimo pri izdelavi ivernih plošč.

 

Eno- in dvostopenjska obdelava (P200, P100, P63)

Komptechova stroja Crambo in Terminator sta primerna za enostopenjsko obdelavo po specifikacijah P200 in P100. Oba sta nizkohitrostna drobilnika, ki nista občutljiva na kovinske delce. Za drobljenje odpadnega lesa v razrede delcev P100 in P63 je priporočljiva dvostopenjska obdelava. Pri Komptechovem stroju Multistar One gre material po drobljenju čez poseben presejalni sistem (star screen), s čemer dobimo natančno določeno velikost zdrobljenih zrn, vsi večji kosi pa gredo ponovno v proces drobljenja. Kakovost izdelka je mogoče dodatno izboljšati z dodatkom vrtinčastega separatorja in magnetnega separatorja. Ti stroji so lahko mobilni ali stacionarni, Crambo in Terminator pa sta na voljo tudi v e-mobilnih različicah.

 

Predhodno in naknadno drobljenje (P100, P63 in P45)

Pri predelavi odpadnega lesa se pogosto cilja na velikost delcev razreda 45. Da bi to dosegli, lahko združita moči dva drobilnika. S strojem Crambo lahko na primer opravimo predhodno drobljenje, pri katerem je treba kombinirane lesene in kovinske predmete čim bolj ločiti. Ko se kovinske delce odstrani, lahko material učinkovito zdrobimo s strojem Komptech Axtor. Axtor je mogoče konfigurirati tako, da se prilagaja materialu in zahtevam.

 

V podjetju ponujamo široko paleto kompaktnih sistemov in mobilnih strojev za učinkovito in ekonomično obdelavo vseh kategorij odpadnega lesa.