SMO STROKOVNJAKI ZA KOMPOST

SMO STROKOVNJAKI ZA KOMPOST

SMO STROKOVNJAKI ZA KOMPOST

Biološki odpadki imajo pomembno vlogo v gospodarskem načrtu EU za recikliranje. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov je vzpostavljeno v številnih državah EU in pomaga pri ohranjanju virov, varovanju podnebja in ohranjanju tal. Težavo pa predstavlja vedno več nezaželenih primesi v kompostu.


V zadnjem času vse večja količina nezaželenih primesi v kompostu ogroža visoko kakovost kompostne prsti in uporabo komposta, ki se je gradila dolga leta. Ljudje namreč mečejo v organske odpadke napačne stvari, večinoma ostanke plastike. Z našimi izkušnjami in strastjo do kompostiranja sodelujemo z drugimi tehnološkimi podjetji pri izdelavi strojev in pri procesnih rešitvah za pridobivanje uporabnega komposta iz bioloških odpadkov z neželenimi primesmi. Radi bi vam na kratko predstavili našo zgodbo.

 

Previdno drobljenje

Veliko neželenih primesi v bioloških odpadkih je mogoče odstraniti med predelavo, če le niso razdrobljene na premajhne koščke. Pretiranemu drobljenju plastičnih materialov se je najbolje izogniti z uporabo drobilnikov z nizko hitrostjo. Komptech za ta namen ponuja enogredne drobilnike Terminator in dvogredne drobilnike Crambo. Oboje je mogoče konfigurirati za selektivno drobljenje s pomočjo nastavitev in možnosti na enoti za drobljenje. Prvo fazo drobljenja lahko izpustite in s tem preprečite, da bi preveč na drobno zdrobili neželene primesi v kompostu.

 

Selekcija pred kompostiranjem je vse bolj pomembna

Selekcija in pregled komposta je najučinkovitejši korak v postopku izločanja neželenih primesi in se običajno izvaja po fazi gnitja. Kompost mora ustrezati strogim mejnim vrednostim vsebnosti primesi, medtem ko za urejanje bioloških odpadkov takih pravil ni. Obstaja pa težnja, da bodo v prihodnosti opredeljeni tudi parametri kakovosti za organske odpadke po predelavi in pred kompostiranjem. Na primer pregledovanje odpadkov pred začetkom kompostiranja na  80 mm in odstranjevanje ali sortiranje ostankov bo postopek pri močno onesnaženih surovinah. V ta namen se lahko uporabljajo presejalni bobni za grobo ločevanje in zvezdasta sita, v nekaterih primerih pa diskasti ali spiralni gredni separatorji. Komptech nudi širok nabor raznih zmogljivosti tehnologij, v večini primerov različice tako za stacionarno kot tudi za mobilno uporabo.

 

Nove tehnologije na pohodu

Pri finem ločevanju prevladujejo bobnasta sita, ki jim sledijo zvezdasta sita, pogosto v kombinaciji s presejanjem z uporabo ventilatorja. Očitno je, da bodo morali presejalni stroji v prihodnosti biti prilagojeni na ločevanje vse manjših delcev. Razvijajo se tehnologije ločevanja, ki kombinirajo silovito mešanje materiala (skozi zvezdasta in vrtljiva sita) in presejanje materiala skozi mreže z luknjami, širokimi osem mm ali manj. Trenutno niso v splošni uporabi avtomatski sortirni stroji, ki uporabljajo infrardeče ali barvno in slikovno prepoznavanje za ločevanje neželenih primesi od biogenih odpadkov. Toda čedalje več tovarn in obratov uporablja tovrstno tehnologijo in Komptechove stroje za pridelavo komposta, kompostnih ostankov ali drobljenje surovine.

Vedeti je treba, da so tehnične možnosti, predvsem pa financiranje tovrstnih rešitev, omejene. Zato je pregledovanje in ločevanje odpadkov pred kompostiranjem pomemben korak. Kampanje osveščanja ljudi in nadzorovanje ločevanja bodo v pomoč pri zmanjševanju količine neželenih primesi v organskih odpadkih. Nenazadnje je od vseh nas odvisno, ali bo plastika prišla v zabojnike za biološke odpadke ali ne.