Повеќенаменски натоварувачи

Повеќенаменски натоварувачи

Cat повеќенаменските натоварувачи овозможуваат исклучителна ефикасност, повеќефукнционалност, едноставност во работењето и управувањето и пружаат поддршка на купувачите. Широкиот спектар на работен алат од Cat кој може да се монтира на Cat повеќенаменските машини овозможува да се задоволат сите потреби на купувачите.

Модел           
Нето моќност Номинален работен капацитет Работна тежина Технички карактеристики
226D3

49,1 kW

703 kg

2588 kg

Каталог
232D3

49,1 kW

839 kg

2955 kg

Каталог
236D3

54,6 kW

818 kg

2975 kg

Каталог
242D3

54,6 kW

975 kg

3238 kg

Каталог
246D3

54,4 kW

975 kg

3392 kg

Каталог
262D3

54,4 kW

1225 kg

3763 kg

Каталог
272D3

71 kW

1542 kg

4143 kg

Каталог
272D3 XE

79 kW

1656 kg

4342 kg

Каталог