KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

KOMPTECH MAXX ZA ČISTIJU OKOLINU

Komptech proizvodi nastavljaju da se pojavljuju na novim lokacijama.


Kompanija iz Zagreba, koji posluje od 2019. godine, uspješno se bavi različitim aspektima upravljanja biološkim otpadom. Od sakupljanja, do sortiranja, klasiranja i konačnog iskorišćenja kroz namjenske kanale, oni mogu da recikliraju i ponovo iskoriste bio-otpadni materijal i time daju doprinos ekološki prihvatljivijoj životnoj sredini. Biološki otpad kupuju od lokalnih kompanija, a mogu da prerade oko 27.000 tona materijala godišnje.


Iako već koriste Komptech X53 TopTurner, željeli su da pridodaju postojećoj opremi novi Komptech Maxx. To će im omogućiti da efikasnije prerađuju još više otpada, uz niže troškove korišćenja. 


Maxx

Novo Maxx doboš-sito se isporučuje sa hidrauličnim pogonima, dok je alternativno dostupna i izvedba na električni pogon (Maxx E). Zbog jednostavnog načina čišćenja, gdje se hidraulično mogu da se spuste bočni zidovi i podigne doboš, lako se uklanja nataloženi materijal. Osim toga, podesiva dugačka četka cijelom dužinom sita obezbjeđuje još efikasnije čišćenje doboša.Automatski kontrolni sistem drži konvejer za istovar ljevka u pravoj liniji sve vrijeme. Dodatno, otvor ljevka od 4 metra i kapacitet veći od 5 kubnih metara olakšavaju operateru rukovanje opremom.