Kontakt

Kontakt

Teknoxgroup Crna Gora d.o.o.

Bandići bb,
81410 Danilovgrad
Crna Gora

42.485718, 19.159638

020 883 168
020 690 167
020 883 169
contact-me@teknoxgroup.com

Nove mašine

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Koriščene oprema

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Energija i pogoni

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Brodski motori

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Industrijski motori

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Djelovi

Dejan Jurišević

020 883 168
069 388 346
dejan.jurisevic@teknoxgroup.com

Servis

Darko Žižić 

020 883 168  
+382 69 388 365  
darko.zizic@teknoxgroup.com 

Radni alati za mašine

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

3D i 2D automatizacija mehanizacije

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Tretman otpada

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

ODRŽAVANJE

Darko Žižić 

020 883 168  
 +382 69 388 365  
darko.zizic@teknoxgroup.com 

NAJAM OPREME

Ivan Nikitović

020 883 168
+382 69 319 232
ivan.nikitovic@teknoxgroup.com

Lokacija