Predviđeno uzorkovanje ulja (SOS)

Predviđeno uzorkovanje ulja (SOS)

Zamislite da ste u stanju da pogledate unutar motora ili utvrdite njegovo radno stanje bez potrebe da ga rastavljate.
Ulje ima izuzetno odgovornu ulogu u vašem motoru: ono podmazuje, čisti, hladi, neutrališe kiseline, sprečava koroziju i više… Ali, pre nego se ispusti i baci, ono može da uradi još jednu stvar. Može da nam kaže ponešto o stanju i zdravlju vaše mašine. Sam proces uzorkovanja je jednostavan i brz. Ulja iz motora, transmisije, diferencijala i pogonske sekcije se ispuštaju iz tačke za pregled nivoa ulja ili sa štapa za proveru. Neka odeljenja novijih Cat modela su opremljena sa pogodno smeštenim ventilima za ispuštanje uzoraka...

 • Analiza stope trošenja nadzire potrošnju tako što otkriva, identifikuje te procenjuje količinu i vrstu trošenja metalnih elemenata u ulju. Stopa po kojoj se istrošene metalne čestice povećavaju od uzorka do uzorka je važna toliko, koliko i količina čestica u ulju. Iz ovog razloga, stalno uzorkovanje u određenim intervalima je neophodno kako bi se utvrdio trend trošenja za svako odeljenje, podmazano uljem. Prisutnost silikona i drugih elemenata, koji ukazuju na ulaz prašine, se takođe nadziru tokom Analize stope trošenja. 

Ovde je nekoliko primera kombinacija klasičnih elemenata trošenja, koje tražimo u našem uzorku ulja, zajedno sa njihovim verovatnim uzrocima.

Primarni elementiSekundarni elementiPotencijalno trošenjePodručje problema & uzroci
Silikon (Prašina)Gvožđe, Hrom, AluminijumKlipovi, prstenje, lineriSistem vazdušne indukcije, filteri, vazdušni odušci turbo-punjača, kontaminacija – prljavština.
GvožđeHrom, AluminijumLiner, klipovi, prstenjeAbnormalne radne temperature, degradacija ulja, zaglavljeno/polomljeno prstenje, kontaminacija goriva i/tečnosti za hlađenje
Silikon (Prašina)Olovo, AluminijumLežajeviKontaminacija prašinom
Aluminijum ili BakarOlovo, KositarLežajeviNiski ili fluktuirajući pritisak ulja
SodijumSilikon, BoronRashladni sistemVodena pumpa, glave cilindra, ležišta tela, uljni hladnjak, antifrizi
Olovo-kositarBakar, AluminijumLežajeviKontaminacija prašinom, nedostatak maziva
 • Analiza čistoće ulja koristi test Prebrojavanja čestica za nemotorna ulja. Ovo ispitivanje otkriva i metalne i ne-metalne krhotine (kao što je materijal od trenja diskova) koje stvara trošenje, a takođe otkriva i prašinu iz spoljnih izvora. Ove informacije, zajedno sa analizom stope trošenja, dopuštaju sveobuhvatno vrednovanje vaših sistema hidraulike i pogona. Ova kombinacija može otkriti potencijalne kvarove koje Analiza stope trošenja ne može otkriti samostalno.

Da li ste znali da je najmanja čestica, koju ljudsko oko može videti, prečnika 40 µm. Test brojanja čestica meri broj čestica koje su veće od 5 µm i 15 µm, prisutnih u određenom uzorku.

 • Analiza stanja ulja utvrđuje gubitak lubrikativnih sposobnosti samog ulja. Uređaji za infra-crvenu analizu se koriste za upoređivanje svojstava novog ulja nasuprot svojstvima ulja, korišćenog u uzorku. Ovaj test omogućava našim tehničarima da odrede granicu do koje je ulje degradiralo tokom korišćenja i da potvrde da samo ulje zadovoljava specifikacije tokom celog intervala između promena ulja.
 • Analiza kontaminacije ulja utvrđuje prisutnost spoljnih zagađivača. Kontaminacija gorivom, vodom ili glikolom ukazuje na to, da postoje problemi koji zahtevaju da se odmah isprave.

  • Razređivanje goriva smanjuje viskozitet ulja i uništava njegova lubrikativna svojstva. Neka nesagorena goriva mogu ući u kućište kolenčaste osovine, prolazeći kraj prstenja klipova, posebno ako motor radi na niskim obrtajima u praznom hodu duže vreme tokom zimskih perioda. Razređivanje gorivom iznad 4% po volumenu naravno može voditi ka tome da se prsten klipa zalepi te do kvara u ležajevima motora.
  • Kontaminacija Glikolom (rashlađivačem) uzrokuje brzu oksidaciju ulja i vodi ka kritičnim kvarovima motora, ako se hitno ne rešava. Voda može kontaminirati uljni sistem kroz curenje iz spoljnih izvora ili kondenzacijom unutar odeljenja vrućeg ulja ili na kućištu osovine. Voda će uzrokovati da se ulje formira u blatnjavu tečnost koja onda može začepiti filtere.
  • Ulje, kontaminirano vodom, koje prolazi između uskih postavljenih pokretnih delova, uzrokovaće “vruće tačke” koje onda vode ka smanjenom radnom veku komponenti ili brzim kvarovima.

Krajnji rezultat?
SOS vam omogućava da maksimalizujete produktivnost i minimalizujete troškove.

 • Sa SOS sistemom u stanju ste:
 • Da stalno nadzireti sve glavne sisteme u vašim mašinama – motor, transmisiju, završni pogon, diferencijale i hidrauliku.
 • Da otkrijete probleme u ranoj fazi i izbegnete nepotrebno vreme stajanja mašine, kroz predočavanje manjih kvarova pre nego što oni postanu kritični.
 • Da upravljate budžetom kroz predviđanje pregleda, popravki i životnog veka opreme.
 • Da razvijete kompletnu servisnu istoriju za svaku mašinu (povećavajući vrednost u slučaju zamene ili prodaje).

Za više informacija, kontaktirajte vaš PSSR.