Popravi-Pre-Kvara (RBF)

Popravi-Pre-Kvara (RBF)

Teknoxgrupa nudi cene po fiksnim iznosima za obnovu komponenti za "Popravi-Pre-Kvara" popravke komponenti.

Ova opcija vam omogućava da tačno znate koji će trošak biti za određene popravke, pre nego što posao popravke počne.

Pre nego što vas upoznaju sa sistemom "Popravi-Pre-Kvara", PSR predstavnici će vam objasniti kako će se popravka izvršavati, dajući vam profesionalne savete i uputstva o tome da li preurediti, zameniti ili prepraviti – objašnjavajući vam prednosti i mane svake opcije.

Popravka-Pre-Kvara" je razumna opcija. Bolje je zameniti ležajeve ili zaptovke u planirano vreme ispada iz rada, nego čekati na kvar i onda skupu popravku.

Cenićete ovu opciju kao brži i finansijski isplativiji način upravljanja vašom opremom.