Sertifikacija korišćene opreme

Sertifikacija korišćene opreme

Pouzdanost i efikasnost vaše opreme su kritične za produktivnost vašeg posla. Teknoxgroup ima odgovor, korišćene građevinske mašine i generatorski setovi pravi su izbor za vaš posao. Teknoxgroup-a nudi kompletnu liniju korišćenih mašina, uključujući bagere, teleskopske manipulatore, dozere, rovokopače-utovarivače itd. kao i potpunu ponudu korišćenih  generator setova.

U cilju optimalnog zadovoljenja Vaših specifičnih potreba, Teknoxgroup ponuda korišćene opreme sastoji se od tri nivoa: Cat atestirana korišćena opremaTeknoxgroup provjerena korišćena oprema i Teknoxgroup fer kupovina.

Teknoxgroup takođe raspolaže velikim opsegom korišćenih mašina i korišćene opreme i ostalih marki,  od koje je veći dio odmah raspoloživ. Inventar korišćene opreme Teknoxgroup se ažurira svakog dana. Ukoliko ne možete pronaći odgovarajuću korišćenu opremu,  kontaktirajte nas, pronaći ćemo odgovarajuću opremu za Vas.

 


CAT Certified Used - Cat atestirana korišćena oprema   

 

 

  Mašina će se kvalifikovati kao Cat atestirana korišćena oprema samo pod sledećim uslovima:

 • do 5 godina u eksploataciji
 • Mali broj radnih sati (manje od 3.500 radnih sati za proizvode za kompakntu opremu, i manje od 7.500 radnih sati za osnovnu i tešku opremu)
 • Izvrsno stanje sa preostalim radnim vijekom donjeg stroja i pneumatika od najmanje 50%
 • Izrršeno  kompletno potrebno servisiranje
 • Priloženi priručnici za rukovanje i održavanje
 • Izvršeno plansko uzimanje uzorka ulja
 • Oprema radnih alata ( sječiva, zubi, segmenti /  GET )  u stanju male istrošenosti.

 

Cat atestirane korišćene mašine su:

 •  Pregledani i servisirani u skladu sa striktnim Caterpillar standardima. Rigorozna inspekcija komponenti pokriva kompletanu mašinu, od motora, hidraulike, pneumatika ili gusjenica, mjenjača i električnih sastava do  kabine rukovaoca, kao i opšti izgled. Mašine su servisirane korišćenjem isključivo originalnih Cat djelova, radnih medija i filtera.
 • CAT Cerified Used mašine se sa prodaju sa garancijom od 6, 12  mjeseci na pogonski sklop i hidrauliku

* Nisu uključeni vožnja, transport i prekovremeni rad.

 


Teknoxgroup Verified Used – Teknoxgroup verifikovana korišćena oprema

 

Da bi se kvalifikovala u statusu Teknoxgroup Verified Used oprema, mašina  mora zadovoljiti sledeće kriterijume:

 • Starost manja od 10 godina
 • Manje od 6.000 radnih sati za kompaktnu opremu ili manje od 10.000 radnih sati za osnovnu i tešku opremu
 • Dobro stanje
 • Preostali radni vijek donjeg stroja i pneumatika od najmanje 40%

 

Teknoxgroup fer kupovina

Teknoxgroup fer kupovina su korišćene CAT  mašine, koji ne ulaze u gore navedene dvije  kategorije, te mašine su drugih marki , i predstavljaju najfleksibilniju raspoloživu opciju.

U nekim slučajevima, prema zahtjevima kupca, na mašinama se mogu izvršiti radovi, u obimu zadovoljenja kriterijuma certifikovanja u jednoj od dvije nevedene kategorije . U svakom slučaju Teknoxgroup će prilagoditi ponudu u funkcionalnom smislu prema Vašim potrebama.

Fer mašina po fer cijeni.