Izjava o privatnosti (E-mail)

Izjava o privatnosti (E-mail)

Ovaj email ste primili zato što ste prijem poručili i prihvatili prilikom registracije na našem website-u, putem telefonskog poziva, prilikom registracije za prijem novosti iz naše kompanije, zato što Vas je neko preporučio, učestvovanjem u nagradnoj igri, prisustvom na našim prezentacijama ili na bazi javno dostupnih informacija. Mi pažljivo čuvamo i koristimo Vašu email adresu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list Crne Gore", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017). Ukoliko želite da se odjavite i dalje ne primate email poruke od naše kompanije molimo Vas da kliknete na polje “odjava”.