ZGJIDHE TË ENERGJISË HIBRIDE

ZGJIDHE TË ENERGJISË HIBRIDE

 

Moduli i energjisë hibride Cat® është projektuar për të siguruar energji të menjëhershme në rast fatkeqësish natyrore, për përdorime ushtarake, fshatra të vegjël, si dhe për kantiere ndërtimi. Ai siguron energji të rinovueshme në një modul të vetëm, i cili mund të çohet lehtësisht në kantier. Moduli përmban module fotovoltaike si burim kryesor të energjisë me ruajtje të energjisë dhe një set gjeneratori në gjendje gadishmërie për furnizim me energji kur energjia PV nuk është e disponueshme.

 

Moduli i Energjisë HibrideKatallog